Beschermheer van witteboordenwerkers

Rustige, vastbesloten en strijdvaardige bestuurder schuwde de radicale looneis niet. Zondag overleed de vakbondsman.

Peter de Waard

In de Volkskrant-ranglijst van invloedrijkste Nederlanders stond deze vakbondsman in 2007 nog op nummer 65: net achter Cor Herkströter (Shell) en Ben Verwaayen (toen nog topman bij BT).


Ad Verhoeven, die zondag 14 november op 61-jarige leeftijd overleed, was waarschijnlijk de meest gezaghebbende bestuurder uit de geschiedenis van de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP).


Verhoeven was een echte autodidact. Hij begon al heel jong met werken, onder meer in de bouw en later bij de Kamer van Koophandel. in 1976 werd hij vakbondsbestuurder bij wat toen de Unie BLHP heette, de vakbond voor de witte boorden.


Vele jaren was hij voor deze bond de vaste onderhandelaar bij Philips, waarmee hij diverse spraakmakende CAO's afsloot. Nadat Verhoeven in 1998 voorzitter was geworden van de MHP bleef hij vanwege zijn kennis van dit bedrijf nog lange tijd een veelgevraagd Philips-watcher.


Begin 2004 werd hij door de MHP-bond, de Unie, beschuldigd van 'onzichtbaarheid' en 'zelfverrijking' en kreeg hij de schuld voor het feit dat het ledenaantal was teruggelopen tot 160 duizend. Even dreigde zelfs een scheuring bij de vakcentrale, maar de andere bonden namen het voor hem op.


Museumplein-akkoord

Toen het kabinet Balkenende het mes wilde zetten in het prepensioen en de sociale zekerheid was hij in 2004 juist de voorman die met Lodewijk de Waal (FNV) en Doekle Terpstra (CNV) een grote manifestatie op het Museumplein organiseerden.


In totaal kwamen er meer dan 200 duizend betogers op de manifestatie af, waarmee het een van de grootste vakbondsdemonstraties in de geschiedenis werd. 'Je bent een rund als je met zoveel mensen stunt', schreeuwde Verhoeven de mensen toe.


Verhoeven noemde de bijeenkomst een van de hoogtepunten van zijn carrière. Het leidde uiteindelijk tot het zogenoemde Museumpleinakkoord.


Uiteindelijk zou Verhoeven zou tien jaar voorzitter van de MHP blijven. Hij was een rustige, vastbesloten en strijdvaardig bestuurder die er niet voor terugdeinsde nog hogere eisen te stellen dan de meer radicale bonden als de FNV en het CNV. In 2006 kondigde hij aan een einde te maken aan de tijd van loonmatiging en kwam met een eis van een loonsverhoging van 5 procent.


Verhoeven had een groot netwerk, waaraan hij zijn hoge notering in de lijst van invloedrijkste Nederlanders te danken had. Zo was hij jarenlang onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad, het bestuur van de Stichting van de Arbeid en tevens lid van de Bankraad, adviesorgaan van De Nederlandsche Bank.


Voor zijn belangrijke rol in het sociaal-economisch overlegmodel werd Verhoeven in 2008 koninklijk onderscheiden. Na zijn aftreden als voorzitter is Verhoeven nog verbonden gebleven aan de MHP als beleidsadviseur, totdat hij ernstig ziek werd.


Peter de Waard


Meer over