Berlijn wil terreurverdachten

Als ‘blijk van solidariteit’ met de aanstaande Amerikaanse president Barack Obama, wil Duitsland gevangenen van het interneringskamp Guantánamo Bay opnemen.

De geste van Steinmeier heeft betrekking op de ongeveer vijftig gedetineerden van wie niet kan worden vastgesteld dat ze betrokken zijn geweest bij islamitisch terrorisme, en die niet naar hun geboorteland kunnen terugkeren omdat ze mogelijk zullen worden gemarteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij terreurverdachten die afkomstig zijn uit Syrië, Oezbekistan, Rusland, China en Tunesië.

De schending van de mensenrechten in de landen van herkomst mag volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn niet tot gevolg hebben dat Obama geen uitvoering kan geven aan zijn streven Guantánamo Bay op korte termijn te sluiten.

Bij de opname van gevangenen wil Steinmeier geen regionale selectie toepassen. Deze verzekering is wellicht bestemd voor de naar schatting twintig uit China afkomstige terreurverdachten in het kamp. Eerder toonde Duitsland zich nog gevoelig voor het Chinese dreigement dat opname van deze Oeigoeren – moslims die een aan het Turks verwante taal spreken – als een onvriendelijk daad tegenover Peking zou worden opgevat. Nu lijkt Steinmeier de Chinese gevoeligheden te willen negeren.

Met de instructie aan ambtenaren van zijn departement om de komst van Guantánamo-gevangenen voor te bereiden, heeft Steinmeier zich volgens sommige critici de competentie van de ministers van Binnenlandse Zaken van de zestien Duitse deelstaten toegeëigend. Eén van hen, de Berlijnse senator en partijgenoot Erhart Körting , verwijt de minister de deur te openen voor ‘sympathisanten van Al Qaida en andere organisaties met een mensverachtende ideologie’.

Wolfgang Bosbach, woordvoerder Binnenlandse Zaken van de CDU/CSU-fractie, verbaast zich erover dat Steinmeier zijn initiatief ontvouwt op een moment waarop van Amerikaanse zijde nog geen verzoek voor de opname van gedetineerden is gedaan. Duitsland zou alleen in internationaal verband en na een scherpe selectie gevangenen moeten opnemen die ooit in Duitsland hebben gewoond. Volgens regeringswoordvoerder Thomas Steg is de toelating nog niet aan de orde. ‘Het gaat niet om een specifiek Duits probleem’, voegde hij hieraan toe.

Steinmeier heeft met zijn initiatief echter ook bijval geoogst. Het gemeentebestuur van Hamburg, een van de zestien Duitse deelstaten, verklaarde zich per omgaande bereid ‘aantoonbaar onschuldige gedetineerden’ te willen huisvesten.

Meer over