Berisping voor KPMG-accountant die boeken Vestia goedkeurde

De accountant van KPMG die de boeken van woningcorporatie Vestia heeft goedgekeurd, krijgt een berisping van de tuchtrechter omdat hij de jaarrekening van 2010 niet kritisch genoeg heeft beoordeeld. Daardoor heeft hij ten onrechte een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

AMSTERDAM - Dat maakte de Accountantskamer in Zwolle maandag bekend. Vestia, 's lands grootste woningcorporatie met bijna 90 duizend woningen, kwam in 2012 in grote financiële problemen door de aanschaf van een aantal risicovolle beleggingsproducten. Dat 'derivatendebacle' resulteerde in een schuld van meer dan 2 miljard euro. Ook andere corporaties werden benadeeld omdat Vestia deels op hun kosten moest worden gered.

Naar aanleiding van het debacle dienden toezichthouder AFM, het nieuwe bestuur van Vestia en Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie een reeks klachten in tegen KMPG wegens het volgens hen onterechte goedkeuren van de jaarrekening over 2010. Maandag werden zij door de Accountantskamer grotendeels in het gelijk gesteld; er was geen deugdelijke grondslag voor de goedkeurende verklaring. 'Door zijn verzuim heeft de betrokken accountant op een niet te onderschatten wijze de gedrags- en beroepsregels overtreden', aldus de tuchtrechter.

Verwacht wordt dat KPMG forse schadeclaims tegemoet kan zien. Pieter Lakeman liet het ANP weten dat de verliezen door het laten 'doorzieken van gevaarlijke derivaten' vele honderden miljoenen euro's bedragen. 'Die zijn KMPG zeker aan te rekenen', aldus Lakeman. Een aantal gedupeerde partijen hebben de adviseur al gevraagd de verdere mogelijkheden te onderzoeken.

Volgens Lakeman, bekend van zijn claims tegen de DSB Bank, zijn niet alleen de andere woningcorporaties flink benadeeld door de problemen bij Vestia, maar ook de ontslagen werknemers en de huurders die een extra huurverhoging moesten ophoesten.

Het Financieele Dagblad meldde maandag bovendien dat ABN Amro een boete heeft gekregen vanwege haar lakse optreden tegen Vestia-treasurer Marcel de V., die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van corruptie. Hij zou een van de spilfiguren zijn in het derivatendebacle. ABN Amro, die De V. als privéklant accepteerde, zou door een gebrek aan onderzoek naar de herkomst van het vermogen van De V. de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme hebben overtreden.

undefined

Meer over