Bereidheid tot 65ste te werken groeit

De bereidheid om tot het 65ste jaar door te werken, neemt toe. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die TNO heeft gepubliceerd.

In 2005 wilde nog maar 21 procent van de ondervraagden tot het 65ste jaar doorwerken. Vorig jaar was dat 36 procent, aldus onderzoeker Jan Fekke Ybema. Op de vraag of werknemers (in de leeftijd van 45 tot 64) ook in staat denken te zijn dat te doen, antwoordde in 2008 de helft bevestigend. In 2005 was dat nog 40 procent. Bijna drie op de tien (29 procent) ondervraagden weten nog niet of zij tot hun 65ste willen blijven werken.

Een op de acht werknemers zei ook bereid te zijn na het 65ste jaar te blijven werken. Mannen zijn hier vaker toe bereid (14 procent) dan vrouwen (9 procent). In de bouw is de bereidheid het kleinst.

Mensen willen langer doorwerken als het werk lichamelijk niet te zwaar is, aldus Ybema. Flexibele werktijden en een prettig werkklimaat helpen ook. De bereidheid wordt kleiner, als er hoge eisen worden gesteld of sprake is van gezondheidsproblemen.

Meer over