Beoordeling

Graag reageer ik op uw artikel betreffend de bonus voor bankiers bij ABN Amro (Voorpagina, 4 februari)..

Ik heb ook contact opgenomen met mijn vakbond om deze misstanden aan te geven en heb vernomen dat de gesprekken over hoe momenteel met prestatiebonus wordt omgegaan niet voortvarend verlopen. Er schijnt geen goede reden te zijn waarom het hoger kader vaker, of beter gezegd in vergelijking met het ‘normale’ personeel, een hogere beoordeling krijgt. Hoe is dit mogelijk als de medewerkers die ze aansturen in verhouding toch veel lager scoren?

Het is duidelijk dat het beleid van de bank erop is gericht zoveel mogelijk medewerkers een zo laag mogelijke beoordeling te geven, terwijl het duidelijk is dat deze regels niet voor het hoger kader gelden. Zelf heb ik een lagere beoordeling gehad, terwijl mijn direct leidinggevende een hoger advies heeft afgegeven aan zijn superieuren. Hier ben ik zeker verbolgen over.

Degenen die verantwoordelijk zijn en waren voor het debacle, blijven flink ontvangen, terwijl het ‘normale’ personeel zo veel mogelijk gekort wordt.

Meer over