Benoeming Afghaans kabinet sluit loya jirga af

De loya jirga in Kabul is woensdag afgesloten met de bekendmaking door president Hamid Karzai van een nieuw kabinet. In de voorlopige Afghaanse regering heeft de door Tadzjieken gedomineerde Noordelijke Alliantie een kleine veer moeten laten ten gunste van de Pathanen....

De loya jirga, een traditionele vergadering van ruim 1600 gedelegeerden van alle bevolkingsgroepen in Afghanistan, was ruim een week bijeen om een president, een overgangsregering en een tijdelijk parlement aan te wijzen. Karzai werd gisteren beëdigd als president voor een periode van anderhalf jaar, waarna verkiezingen worden gehouden.

Aan het samenstellen van een parlement kwam de loya jirga niet toe. Die taak is opgedragen aan een commissie die door Karzai zal worden samengesteld.

Karzai maakte gisteren dertien namen bekend van de mensen die de belangrijkste posten in zijn regering gaan bezetten. De overige dertien ministers worden later aangewezen. Ook benoemde hij drie vice-presidenten en de voorzitter van het Hooggerechtshof.

Karzai gaf geen gelegenheid tot discussie nadat hij de namen had bekendgemaakt. Toen een ruime meerderheid zijn hand opstak ter goedkeuring, zei hij: 'Akkoord, jullie hebben de regering goedgekeurd. Ik ben tevreden.'

Het afgelopen halfjaar werden de belangrijkste drie posten in Karzais kabinet bezet door Tadzjieken van de Noordelijke Alliantie. Aan de kritiek hierop is Karzai (zelf een Pathaan) tegemoet gekomen door op Binnenlandse Zaken een Pathaan te benoemen, Taj Mohammad Khan Wardak. De twee andere posten blijven ongewijzigd: Mohammad Fahim op Defensie en Abdullah Abdullah op Buitenlandse Zaken.

Onder de dertien ministers zijn zes Pathanen, drie Tadzjieken, drie shi'ieten en een Oezbeek. De meesten zaten al op hun post sinds november. De belangrijkste adviseur van Karzai, Ashraf Ghani, wordt minister van Financiën. Ghani heeft voor de Wereldbank gewerkt.

De machtige Oezbeekse militieleider Rashid Dostum, die vice-minister van Defensie was, heeft geen post gekregen. De president stelde de gedelegeerden daarover gerust met te zeggen dat Dostum een 'held van de vrede' wil zijn. 'Hij gaat vechten tegen het bloedvergieten en werken aan ontwapening.' Ook andere krijgsheren bleven buiten het kabinet.

Karzai zei in zijn slotrede dat hij zal aftreden als hij er niet in slaagt Afghanistan vrede en veiligheid te brengen. Alle commandanten in het land moeten gehoorzamen aan de minister van Defensie, zei Karzai. 'Ik zal geen regering accepteren die nutteloos is.'

Meer over