Belgische regering gevallen

Vernietigend rapport noopt Leterme tot opstappen...

BRUSSEL De Belgische regering is uiteindelijk toch gestruikeld over het politieke schandaal rond de Fortis-bank. Premier Yves Leterme bood vrijdagavond de koning het ontslag van zijn ploeg aan. Eerder op de dag concludeerde de hoogste gerechtelijke instantie in België dat de regering ongeoorloofde druk heeft uitgeoefend op de rechter om een negatief vonnis over de verkoop van Fortis te voorkomen.

Minister van Justitie Jo Vandeurzen besloot ‘s middags al de consequenties te trekken uit het vernietigende rapport van het Hof van Cassatie. Daarna moest ook Leterme eraan geloven. Het Hof van Cassatie oordeelt dat er ‘belangrijke aanwijzingen’ zijn dat beide politici hebben getracht de rechtsgang in de Fortis-zaak te frustreren.

Leterme bleef erbij dat hij niets had misdaan. Maar hij erkende dat het rapport het de regering onmogelijk maakte door te werken.

Koning Albert beraadt zich over de toekomst van de regering-Leterme. Als hij het ontslag aanvaardt, moeten er binnen veertig dagen verkiezingen worden gehouden.

Verschillende partijen pleitten ervoor dat er zo snel mogelijk een werkbare regering komt om de economische crisis het hoofd te bieden. Bovendien moet de overheid de gecompliceerde juridische slag over de verkoop van Fortis aan het Franse BNP afronden.

De bank, die begin oktober aan de rand van een bankroet stond, werd onder druk van de Belgische regering opgesplitst en verkocht aan Nederland en BNP. Het Hof van Beroep legde de verkoop vorige week stil. Volgens de rechters moeten de aandeelhouders, die met vrijwel waardeloze aandelen zijn blijven zitten, alsnog de gelegenheid krijgen zich over de verkoop uit te spreken.

De regering was van plan om cassatie van het arrest te vragen, maar is nu in een wel heel lastig parket gekomen.

Leterme stond donderdag al onder zware druk om af te treden, maar hij probeerde toen nog met alle macht zijn hachje te redden. De affaire kan het definitieve einde inluiden van de politieke loopbaan van de Vlaamse politicus, die vorig jaar met 800 duizend voorkeurstemmen de verkiezingen won.

Meer over