Belgische bewindsman tart Israël

'Als je in deze omstandigheden leeft, heb je niet veel te verliezen.' De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel balanceert op betonnen brokstukken aan de rand van het Palestijnse vluchtelingenkamp Khan Yunis in de Gaza-strook....

Temidden van de gehavende gevels van nog overeind staande panden en tenten waarin dakloos geworden families bivakkeren, zegt Michel: 'Het is moeilijk een echte reden te vinden om dit te rechtvaardigen. Zeggen dat dit het antwoord is op geweld en provocaties is niet voldoende.'

Officiële reacties van Israël op de ontboezemingen van de Belgische bewindsman over zijn begrip voor de Palestijnse positie bleven dinsdag uit, maar slechts weinigen in het gevolg van de minister twijfelden eraan dat regeringskringen in Jeruzalem not amused zullen zijn. Het blijkt tamelijk onverwachts toch nog een beladen bezoek van de bewindsman aan het Midden-Oosten.

De vorige week woensdag begonnen reis ter voorbereiding van het aanstaande voorzitterschap van de EU voerde hem tot dusver redelijk rimpelloos langs de hoofdsteden van Egypte, Libanon en Jordanië. Maar Israël lag gevoeliger. Daar werd zijn komst met grote argwaan tegemoet gezien. Michel staat er te boek als een uitgesproken vriend van de Palestijnen, sinds hij kort na de machtswisseling in Israël vraagtekens plaatste bij de oprechtheid van de vredesintenties van premier Sharon.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in België beklemtoont voortdurend dat het bezoek slechts tot doel heeft informatie te verzamelen over het conflict en dat het voor standpunten en mogelijke initiatieven van de Europese Unie nog veel te vroeg is. Voorkomen moet worden dat het Belgische voorzitterschap al omstreden is voordat het goed en wel is begonnen.

Gesprekken met Sharon en Michels Israëlische ambtgenoot Peres leverden geen omstreden uitspraken op. Maar Michel heeft inmiddels de reputatie dat hij zich niet altijd schikt in het keurslijf van de diplomatie. Israëlische militairen raadden zijn bezoek aan Khan Yunis om veiligheidsredenen af. Maar de minister zette door. Hij was de eerste buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder die het kamp na de Israëlische actie bezocht.

Michel zei geschokt te zijn door de 'diepe ellende' waarmee hij werd geconfronteerd. 'Je kunt hier niet ongevoelig voor blijven.' Op de vraag of Israël niet moet worden aangesproken op schending van de mensenrechten - een thema waarop Michel zich geregeld sterk profileert - antwoordde hij: 'Dat zal een element in de discussie zijn.'

Meer over