Nieuws

België stelt definitieve sluiting kerncentrales uit vanwege vrees voor stroomtekorten

België gaat al zijn kerncentrales sluiten, maar houdt de mogelijkheid open twee van de zeven kernreactoren door te laten draaien, mochten er stroomtekorten dreigen. Met dat compromis heeft de Belgische regering een kabinetscrisis over de rol van kernenergie in de energievoorziening afgewend.

Marije Vlaskamp
De kerncentrale in het spookdorp Doel, tussen de Nederlandse grens en Antwerpen. Het Belgische kabinet wil de centrale langer kunnen gebruiken indien er stroomtekorten ontstaan. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
De kerncentrale in het spookdorp Doel, tussen de Nederlandse grens en Antwerpen. Het Belgische kabinet wil de centrale langer kunnen gebruiken indien er stroomtekorten ontstaan.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Twee centrales met zeven kernreactoren, uitgebaat door de Franse energiegroep Engie, zijn goed voor bijna de helft van de Belgische stroomproductie. De Belgische regering heeft al in 2003 beloofd die kerncentrales uiterlijk in 2025 op te doeken, maar opeenvolgende regeringen bleven de uitvoering van de kwestie voor zich uitschuiven.

Nu Europese landen streven naar minder broeikasgasuitstoot bij de energieproductie, stuit het afscheid van kernenergie, een energiebron met relatief weinig uitstoot, op steeds meer verzet. De Europese Unie zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar beslissen of kernenergie als duurzame investering wordt beschouwd. Onder meer Nederland en Frankrijk willen nieuwe kerncentrales bouwen. Duitsland wil echter van zijn kerncentrales af, net als België.

Het Belgische kabinet woensdag dreigde te vallen over de kwestie, tot de regering besloot het definitieve besluit nog eens vooruit te schuiven naar volgend jaar maart. De eerste reactor zou in oktober 2022 worden stilgelegd, maar liberale politici uit Franstalig België vrezen dat er niet op tijd een vervangende, duurzame energievoorziening is geregeld. De Vlaamse Groenen, die voor het huidige kabinet de minister van Energie hebben geleverd, willen juist eindelijk werk maken van het oude besluit om de kerncentrales op te doeken.

Gascentrales

Als hernieuwbare energie, bijvoorbeeld uit zon en wind, in 2025, het jaar dat alle reactoren stil moeten liggen, niet genoeg energie oplevert, willen de Groenen tijdelijk een beroep doen op gascentrales. Die moeten dan wel op tijd worden opgeleverd.

Of dat lukt, is twijfelachtig door steeds strengere eisen voor vergunningen in met name Vlaanderen. Zo is een vergunning voor een grote gascentrale ten noorden van Brussel net afgewezen. Daarom houdt de regering een slag om de arm om kernenergie te blijven gebruiken door de twee nieuwste kernreactoren, niet ver van de Nederlandse grens in Tihange en Doel, mogelijk langer open te houden.

België steekt ook 100 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe technologie op het gebied van kernenergie, zoals minikerncentrales die minder radioactief afval opleveren. Die zou België eventueel in samenwerking met Nederland of Frankrijk willen uitbaten.

Meer over