'Belgen voelen zich eenzaam in gevangenis van Tilburg'

De Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis van Tilburg voelen zich uitgeleverd en klagen over eenzaamheid. Dat zegt de voorzitter van de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten, Jos vander Velpen.

Van onze verslaggeefster Laura de Jong

'Veel gedetineerden voelen zich gefrustreerd dat ze zonder enige inspraak naar het buitenland zijn getransporteerd.' Vander Velpen baseert zijn conclusies op gesprekken met tientallen Belgische gevangenen.

Cellentekort

Sinds februari dit jaar worden 500 gedetineerden uit België in de Tilburgse gevangenis ondergebracht om zo het cellentekort in eigen land tegen te gaan. 'Normaliter is het Nederlandse personeel beter getraind en geschoold dan het Belgische personeel, ook de materiële infrastructuur is beter. Maar voor de Franstalige gevangenen is de communicatie natuurlijk moeilijk.' Een ander probleem is dat een aantal gevangenen nauwelijks bezoek krijgt omdat de afstand met de familie in België te groot is.

Ook is het voor de Belgische gevangenen lastig om vanuit Tilburg te werken aan reïntegratie. ‘Het onderwijsaanbod is beperkt en sluit niet goed aan op opleidingen in België. Dit bemoeilijkt de terugkeer in de samenleving,’ vindt Vander Velpen. 'En dan zwijg ik nog over het eten, want daarin scoren de Belgische gevangenissen nou eenmaal heel hoog: Friet kent men niet in Tilburg, gevangenen krijgen voornamelijk magnetronmaaltijden.'

Vander Velpen benadrukt dat de Liga voor de Mensenrechten geen klachten over het Nederlandse personeel heeft binnengekregen. Hij wil de situatie in Tilburg blijven volgen en vindt dat de Belgische overheid moet kennisnemen van de situatie van de Belgische gedetineerden in Tilburg. 'Want Nederland treft geen blaam, België blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de detentievoorwaarden van haar burgers.'

Basisrechten

Of er daadwerkelijk mensenrechtenschendingen in de Tilburgse gevangenis plaatsvinden, durft Vander Velpen niet te zeggen. 'Maar een aantal basisrechten voor gedetineerden komt door deze omstandigheden minder goed tot hun recht. Zoals het recht op bezoek, het recht op voldoende contact met raadslieden en het recht op gezondheid.'

De Liga voor de Mensenrechten vindt het belangrijk dat de stem van de Belgische gedetineerden wordt gehoord. De Belgische overheid heeft 90 miljoen euro voor drie jaar betaald voor het gebruik van de Nederlandse gevangenis. 'Elk kritisch commentaar kan ze dus missen als kiespijn. Het experiment met de Belgische gedetineerden wordt gepresenteerd als het beste van het beste. Maar een gevangenis is meer dan een hoop bakstenen. Intermenselijke relaties zijn ook belangrijk.' Vander Velpen concludeert: 'Het is een complexe situatie voor iedereen, maar ik heb moeite met het romantische beeld dat er nu in België van de Tilburgse gevangenis bestaat. Want een gevangenis is meer dan het hebben van een magnetron.'

De gevangenis in Tilburg (ANP) Beeld
De gevangenis in Tilburg (ANP)
Meer over