Beleid brandpreventie meeste gemeenten faalt

Elke gemeente die serieus werk wil maken van het brandpreventiebeleid, kan meteen aan de slag, zegt de commissie-Albers. Dat moet ook wel, want gemeenten vergeten snel....

In de meeste gemeenten is het droevig gesteld met het brandveiligheidsbeleid. De brand in café De Hemel in Volendam, waarbij dertien jongeren om het leven kwamen, had in principe overal kunnen gebeuren. Uit een onderzoek van de commissie-Alders, die de cafébrand onderzoekt, blijkt dat vier van de vijf gemeenten geen prioriteit geven aan de brandpreventie.

Voorzitter Alders van de Commissie Onderzoek Cafébrand Nieuwjaarsnacht 2001 zei maandag bij de presentatie van een tussenrapport dat niet langer moet worden gewacht met de verbetering van de brandveiligheid. De vergunningverlening en de controle rammelen dusdanig dat elke gemeente nu al aan de slag kan.

'Het blijven onderzoeken en op elkaar wachten kan na de nieuwjaarsbrand in Volendam niet meer aan de orde zijn', schrijft de commissie. 'Een ieder behoort zijn verantwoordelijkheden te kennen en moet zich de vraag stellen of een gebouw over een gebruiksvergunning moet beschikken, of het gebruik ervan aan de vergunning voldoet, wanneer de laatste controle plaatsvond en of andere maatregelen noodzakelijk zijn.'

De commissie had het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) opdracht gegeven bij dertig gemeenten onderzoek te doen naar het vergunningstelsel. Op basis van het resultaat lijkt het de commissie niet zinvol nog meer gemeenten te onderzoeken. Dit zou weinig toevoegen aan het beeld.

Volgens de Nibra doet vrijwel geen enkele gemeente aan adequate en systematische controle van de vergunningen. Zelfs incidentele controles vinden nauwelijks plaats. De meeste gemeenten stellen geen eisen aan het maximaal toegestane aantal personen in een gebouw. Bij het verlenen van gebruiksvergunningen bestaan grote achterstanden. Voor elk gebouw waarin meer dan vijftig mensen verblijven, is een dergelijke vergunning nodig.

Alders stelde dat de gemeenten geen prioriteit geven aan een goede uitvoering van het Bouwbesluit van 1992, dat onder meer de brandveiligheid van gebouwen regelt. Na het van kracht worden van het Bouwbesluit kon niet meteen voor alle gebouwen een vergunning worden afgegeven. Van meet af aan ontstond er een gedoogsituatie. Over het algemeen hebben de gemeenten niet veel gedaan om hierin verandering te brengen.

De commissie-Alders komt in juni met het eindrapport. Daarin wordt aandacht besteed aan toedracht en afwikkeling van de cafébrand in Volendam. Ook zal worden ingegaan op de indruk dat de rechter gemeenten niet steunt als ze een ondernemer willen aanpakken voor het negeren van de regels voor brandveiligheid.

Meer over