Belastingplan verbetert inkomen niet

Sommige uitspraken in verband met het nieuwe belastingplan zijn opmerkelijk te noemen. Vermeend (de Volkskrant, 15 september): 'De inkomensverbetering loopt nu heel mooi van laag naar hoog.' Hij zal de procenten wel bedoelen, maar in guldens is de inkomensverbetering laag bij de minima en hoog bij de maxima....

De Vries van Sociale Zaken (de Volkskrant, 16 september): 'Ik ben blij dat (... ) zowel werkgevers als werknemers zich hebben uitgesproken tegen een algemene verhoging van minimumloon en uitkeringen. Ook hier in de Kamer merk ik dat bijna iedereen ervan overtuigd is dat de afstand tussen actieven en inactieven groter moet worden.' En dat wordt dan geregeld door de uitkeringsgerechtigden weer achter te laten blijven. De Vries lijkt blij te zijn dat de armoede in stand blijft en zelfs groter wordt.

Vandaar zeker dat grote artikel over armoede ernaast, waarin Kamerleden wel hun zorg uitspreken, maar zorgvuldig niets meer willen dan hooguit wat lapwerk. De uitspraak die voor vrijwel alle Kamerleden en het kabinet geldt komt van Kamp (VVD): 'Degenen die niet of moeilijk kunnen rondkomen, hebben veelal sociale en/of psychische problemen of kunnen niet omgaan met geld.' In goed Nederlands heet zoiets een gotspe; als hypotheekaftrekker een uitkeringstrekker verwijten dat hij het met z'n flutinkomen niet redt.

'Betaald werk is de beste remedie. Werk brengt structuur in het leven en geeft uitzicht op verbetering.' Dat beweren kabinet en Kamer al jaren, maar het is niet waar. Ik ben sinds 1993 banenpooler en mijn jaarlijkse loonstijging (een groot woord voor die paar centen) is altijd minder dan de inflatie. Dat is dus achteruitgang, geen verbetering en ook geen uitzicht.

Meer over