Belastingopbrengst valt ruim 11 miljard lager uit

DEN HAAG - Door economische krimp heeft het kabinet vorig jaar 11,4 miljard euro minder belasting opgehaald dan begroot. Mede daardoor kwam het begrotingstekort in 2012 uit op 4,1 procent in plaats van de met Prinsjesdag 2011 geplande 2,9 procent. Het tekort van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen over vorig jaar blijkt bij het sluiten van de boeken 24 miljard euro, 1.460 euro per Nederlander.


Dat staat in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012, dat minister Dijsselbloem (Financiën) woensdag heeft gepubliceerd. Volgens hem zijn de slechte cijfers te wijten aan de afnemende groei van de export, de daling van het besteedbaar inkomen van de huishoudens en de dalende huizenprijzen. Aan het begin van het jaar rekende het kabinet nog op 0,75 procent groei van het bbp. Dit werd een krimp van 1 procent.


Desondanks ziet Dijsselbloem een lichtpuntje: het is gelukt om voor het derde jaar op rij het begrotingstekort te laten dalen. Bovendien zijn volgens hem stappen in de juiste richting gezet om de crisis te bedwingen en de stabiliteit van de muntunie te vergroten.


Het jaarverslag wordt donderdag met Dijsselbloem en premier Rutte in de Tweede Kamer besproken tijdens de jaarlijkse Verantwoordingsdag. De dag ervoor komt de Algemene Rekenkamer, de controleur van de rijksfinanciën, met een oordeel over de mate waarin de 220 miljard aan belastinginkomsten recht- en doelmatig is besteed.


Tegenover de tegenvaller van 11,4 miljard aan gemist belastinggeld staat een meevaller. De overheid gaf in 2012 2,6 miljard minder uit aan zorg, sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid dan het jaar daarvoor was begroot.


Doordat jaar na jaar een tekort op de begroting ontstaat, moet de staat geld lenen. Daardoor neemt ook de overheidsschuld toe. In 2012 is die aangegroeid tot 428 miljard - 26 duizend euro per Nederlander. Daarmee is de staatsschuld ruim 71 procent van het bruto binnenlands product. Volgens de EU-regels mag de staatsschuld eigenlijk hooguit 60 procent bedragen, zoals voor het begrotingstekort normaal gesproken een maximum van 3 procent geldt. Nederland mag van Brussel tot en met 2013 over dat maximum gaan.


Koningshuis duurder


Het koningshuis kostte vorig jaar ruim 40 miljoen euro en dat was 748 duizend meer dan begroot. Dat staat in het rijksjaarverslag 2012, de verantwoording over alle uitgaven van het kabinet. Het uit de rails lopen van de uitgaven komt vooral doordat het duurder bleek om het rijtuigenpark rollend te houden en door onverwacht hogere gebruikskosten van paleizen.


Ook bleek de communicatie en begeleiding van publieke optredens van toen nog koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima bijna vier ton meer te kosten dan gepland. Daar staat een meevaller van drie ton tegenover, doordat de Oranjes minder dan begroot hebben gevlogen.

Meer over