Belangstelling voor particulier onderwijs loopt sterk terug

Het particulier onderwijs raakt veel klanten kwijt. In 1994 schreven zich volgens cijfers van het CBS bij de erkende instituten 368 duizend cursisten in, 13 procent minder dan het jaar daarvoor....

Van onze verslaggever

HOUTEN

Voor de daling van de belangstelling zijn verschillende oorzaken. Het particulier onderwijs heeft vooral last van de steeds langere schoolloopbaan die jongeren in het gesubsidieerde onderwijs volgen. Vrijwel alle jongeren van achttien jaar volgen tegenwoordig een studie op universiteit, mbo- en hbo-scholen. Juist het middelbaar beroepsonderwijs leidt veel jongeren op voor secretariële functies en bedrijfsadministratie, sectoren waar het particulier onderwijs traditioneel veel klanten werft.

'Dat betekent dat het particulier onderwijs de koers moet wijzigen', meent J. van Loon, directeur van het opleidingsinstituut IBW/ISW in Houten. De instelling is de grootste particuliere cursusaanbieder en onlangs ontstaan uit een fusie van IBW en ISW, beide onderdeel van het uitgeversconcern Wolters Kluwer. Doel van de fusie was een sterkere positie op de krimpende markt krijgen.

De terugloop bij IBW/ISW is gering, maar Van Loon ziet bij collega-instituten het aantal aanmeldingen kelderen. Toch hoeft de steeds hogere scholingsgraad van jongeren volgens hem niet per se marktverlies voor de particuliere opleiders te betekenen.

'Als het kinderaantal afneemt, zou je kunnen denken dat er minder speelgoed wordt verkocht. Maar het tegendeel is waar. Zo werkt het onderwijs eigenlijk ook. Onze beste klanten zijn mensen met een hogere opleiding, die dus al enorm veel onderwijs achter de rug hebben.'

Daarom zouden volgens Van Loon de particuliere instellingen zich meer en meer moeten gaan richten op na- en bijscholing van werknemers die bijvoorbeeld van functie of positie veranderen.

Een tweede oorzaak voor de terugloop bij de particuliere opleiders is de verscherpte concurrentie met het gesubsidieerde onderwijs. Veel mbo- en hbo-scholen bieden zelf contractonderwijs aan die opleiden voor diploma's uit het particuliere circuit. Vooral marketing (nima) en boekhouding (mba en spd) zijn populair als mogelijke bijverdienste voor de gesubsidieerde scholen. Als reactie op die ontwikkeling heeft IBW/ISW de prijzen voor 'stukgoed-opleidingen' als nima-a verlaagd, om haar positie als marktleider te houden.

Meer over