Belachelijk

Het verband tussen hedendaags narcisme en geweld dat Aafke Komter (Forum, 22 mei) aangeeft, ligt volgens Bas van Stokkom (Forum, 5 juni) minder voor de hand dan zij stelt....

UTRECHT Annemiek Verstappen

Als argument haalt Van Stokkom de door de zwartgallige cultuurcriticus Christopher Lasch aangegeven definitie van narcisme aan! De narcist zou gekenmerkt worden door een 'minimal self' dat onzeker en weinig standvastig is en zich angstig op het eigen levensdomein terugtrekt.

Kenmerkend voor narcisme is dat zelfliefde domineert boven de liefde voor anderen, zo niet deze uitsluit. Er is sprake van aanhoudende grootheidsgevoelens, fantasieën over succes en macht, behoefte aan en het vragen van bewondering en aandacht, en overdreven emotionele reacties als antwoord op kritiek van anderen. De stoornis veroorzaakt duidelijke belemmeringen in het normale functioneren.

Ik heb me bij deze definitie van narcisme gebaseerd op onder meer de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV van de 'American Psychiatric Association' (1994), Kohut (1977), John & Robins (1994), het Woordenboek van de Psychologie (Reber, 1997).

Voor mensen die voor wat betreft psychologische verklaringen en definities de voorkeur geven aan - wetenschappelijk aanvaarde - psychologische literatuur boven uitspraken van zwartgallige cultuurcritici is dit bekende kost.

Als dit het enige is wat Van Stokkom in huis heeft om het uitstekend opgebouwde betoog van Komter te weerleggen, maakt hij zich in mijn ogen belachelijk. En niet alleen bij wetenschappers.

Meer over