Belaagde Juppé formeert nieuw Frans kabinet

Sjoerd Venema PARIJS Frankrijk kende dinsdag een onverwachte, ééndaagse regeringscrisis. Om elf uur 's ochtends bood de regering-Juppé bij verrassing haarontslag aan, terwijl 's avonds alweer een nieuw kabinet-Juppé II in elkaar was getimmerd, dat overigens in grote lijnen op de oude ploeg leek....

Van onze correspondent

De door de politieke commentatoren als 'electroshock' omschreven kabinetswijziging moet de in de opiniepeilingen tot een historisch dieptepunt weggezonken Chirac en Juppé terugbrengen in de volksgunst.

Het ging gisteren uiteindelijk vooral om een inkrimping van de regeringsploeg. In plaats van 42 telt het nieuwe kabinet slechts 32 leden. De bekende kopstukken zijn op hun plaats gebleven, maar ondermeer acht van de twaalf vrouwen waar Chirac bij zijn verkiezing zo trots op was vlogen de laan uit.

Enkele getrouwen van Chiracs partijgenoot en rivaal bij de presidentsverkiezingen, Balladur, deden hun intrede in het kabinet. Het kamp van Balladur - goed voor de helft van Chiracs kiezers - was tot nu toe amper vertegenwoordigd in de regering. Dat leidde tot groeiende spanningen in de conservatieve parlementaire meerderheid.

Aan de vooravond van belangrijke hervormingen in het sociale verzekeringsstelsel en met alle te verwachten stakingen en sociale onrust hebben Chirac en Juppé de volledige steun nodig van hun politieke achterban. De kabinetswisseling vond plaats nadat president Chirac twee weken geleden al een koerswijziging in zijn beleid bekendmaakte. Niet meer de werkloosheidsbestrijding maar bezuinigen geldt nu als prioriteit.

Er werd in politieke kringen al geruime tijd gespeculeerd over een mogelijke ministerswisseling, maar die werd pas begin volgend jaar, ná de hervorming van het sociale stelsel, verwacht. Chirac zou zich pas het afgelopen weekeinde door Juppé hebben laten overtuigen van de noodzaak van een onmiddellijke ingreep in de regeringsploeg.

Volgens kringen rond Juppé luidde de kabinetswijziging 'het einde van het speelkwartier' in voor de rechtse regering, die nu de belangrijke hervormingen zal moeten aanpakken. De socialistische woordvoerder noemde de ministerswisseling 'een kleine kortsluiting' in plaats van de 'electroshock' waar het land op zat te wachten.

Drie nieuwkomers in de regering zijn afkomstig uit het kamp van Balladur: De burgemeester van Marseille, Gaudin, als minister van Decentralisatie, Perben op Ambtenarenzaken en Lamassoure die de sleutelpost van Budget en regeringswoordvoerder heeft gekregen. Een vertrouweling van Séguin, Borotra, komt op Industrie. De zittende minister van Arbeid, Barrot, bekend als bekwaam onderhandelaar, heeft de zware portefeuille van Sociale Zaken erbij gekregen.

Meer over