Begrip voor snelheidscontroles groeit

Steeds meer automobilisten vinden snelheidscontroles zinvol of zelfs heel zinvol. Die conclusie trekt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) in een jaarlijks onderzoek naar de mening van weggebruikers over handhaving van verkeersregels....

ANP

Bij de meting in 2005 zag nog iets meer dan driekwart (76 procent) van de weggebruikers het nut in van de controles. Op dit moment is dat volgens het BVOM gegroeid tot 85 procent. Het begrip voor controles is overigens het grootst voor provinciale wegen en straten binnen de bebouwde kom. Voor de snelwegen acht 35 procent controles niet nuttig.

Overigens blijkt dat hoe lager de limiet, hoe minder overtreders. Zo zegt ruim de helft (57 procent) van de automobilisten op de snelweg soms of vaak te hard te rijden. Op provinciale wegen is dat 46 procent terwijl binnen de bebouwde kom 39 procent de limieten regelmatig negeert.

De bureau laat elk jaar de mening peilen over controle op diverse punten zoals snelheid, gordels, alcohol en door rood rijden. Voor de laatste twee categorieën is het begrip groter dan voor de rest. Zo vindt bijna iedereen dat alcoholgebruik achter het stuur moet worden gecontroleerd (99 procent) en dat streng moet worden toegezien op door rood licht rijden (95 procent).

Meer over