'Begeleiding' AWBZ is gedaald met 28 procent

ZEIST Bijna 66 duizend mensen zijn vorig jaar hun ‘begeleiding’, betaald uit de zorgwet AWBZ, geheel of gedeeltelijk kwijtgeraakt. Dat is het gevolg van de bezuiniging die Bussemaker (PvdA) als staatsecretaris van Volksgezondheid doorvoerde....

Dat is 28 procent van de 230 duizend personen die deze zorg op 1 januari 2009 kregen. Nog eens 74 duizend mensen verloren hun begeleiding om andere reden, bijvoorbeeld omdat zij geen verlenging van hun zorg vroegen, omdat zij stierven of omdat zij in een instelling gingen wonen.

Dit blijkt uit een overzicht van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat vandaag wordt gepubliceerd. Het CIZ kent hulpbehoevende mensen recht op zorg toe. Dit overzicht is gemaakt voor gemeenten. Die moeten zorg verlenen aan hulpbehoevenden die door de bezuiniging hun AWBZ-zorg verliezen.

Het overzicht van het CIZ geeft nog geen compleet beeld. Ook de Bureaus Jeugdzorg geven toegangskaartjes af voor AWBZ-zorg.

Bussemaker ging ervan uit dat mogelijk 70 duizend mensen hun begeleiding zouden kwijtraken. Het zou vooral gaan om gedragsgestoorde jongeren die huiswerkbegeleiding kregen en naar de bioscoop of sporttraining werden gebracht. De bezuiniging moet op termijn een besparing van 800 miljoen euro opleveren.

Volgens het CIZ hadden de nieuwe regels gevolgen voor 146 duizend mensen van de 230 duizend mensen die al begeleiding hadden. Voor 81 duizend mensen betekenden de nieuwe eisen een verbetering. Zij hielden hun recht op begeleiding of kregen juist meer. Maar 39 duizend kregen minder begeleiding en 27 duizend kregen helemaal geen begeleiding meer.

Daarnaast eindigde de zorg voor personen die in een instelling gingen wonen. Dat was het geval bij 22 duizend mensen. Volgens Robbert Huijsman, directeur van het CIZ, is er geen oorzakelijk verband tussen het strengere beleid voor ‘begeleiding’ en de verhuizing naar een instelling. ‘Er is dus geen toeloop op verzorgingshuizen ontstaan door bezuiniging.’

Meer over