Béétje bouwen komt landschap ten goede

Je hebt nieuwbouw en nieuwbouw, volgens de VVD in Maarssen. Met 'injecties' van 'dorpse korrels' blijft het groene aanzien van de gemeente juist behouden....

TEKST MICHIEL HAIGHTON

Read my lips: Maarssen groen. Het was dé belofte van vrijwel alle politieke partijen in Maarssen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo'n anderhalf jaar geleden. Er zou niet meer worden gebouwd in Maarssen, maar juist gehoor worden gegeven aan de wens van de bevolking om het dorp zijn groene en open karakter te laten behouden.

Vooral de VVD, de grootste partij in Maarssen, maakte zich tijdens de verkiezingscampagne sterk voor het behoud van het groene gebied rond Maarssen. Het eerste punt van het verkiezingsprogramma – De VVD doet wat ze belooft, 2002-2006 – luidt dan ook dat er 'geen nieuwbouwplannen' zullen komen voor het groene gebied. In het bijzonder wordt gerefereerd aan de polder Otterspoorbroek. In het VVDprogram staat dat 'definitief' moet worden afgezien van woningbouw in het poldergebied tussen Maarssen en Breukelen, dat het eigendom is van Amev en Bouwfonds.

Afgelopen maandag ging tijdens een commissievergadering ruimtelijke ordening een meerderheid van de gemeenteraad, inclusief de VVD, akkoord met het plan van wethouder Sjoerd Swane (VVD) om woningbouw mogelijk te maken in Otterspoorbroek. En niet alleen daar, ook op nog vijf andere groene plekken buiten de bestaande bebouwde kom van Maarssen en langs de oevers van de Vecht, gaat gebouwd worden.

'Nee, ik vind niet dat we hiermee kiezersbedrog plegen', reageert een verbaasde Saksia de Vries, fractievoorzitter van de VVD in Maarssen. 'Natuurlijk, als je ons verkiezingsprogramma héél letterlijk neemt, is het misschien opmerkelijk dat we akkoord zijn gegaan met woningbouw op Otterspoorbroek. Maar het ligt genuanceerder.'

Volgens De Vries is er verschil tussen woningbouw en woningbouw. 'Wij zijn altijd tegen massale nieuwbouwlocaties zoals Maarssenbroek geweest op deze locatie. Maar wat de wethouder nu voorstelt, is het toestaan van parkachtige bebouwing op Otterspoorbroek, rekening houdend met de cultuur-historische waarden van dit gebied. Kijk, dáár hebben wij niets tegen.'

Bovendien biedt deze 'parkachtige bebouwing' de beste garantie dat er in de toekomst geen Vinexlocatie van wordt gemaakt, meent De Vries. 'Behoud door ontwikkeling, zoals onze wethouder dat altijd zegt.'

Wat het precies inhoudt, parkachtig bouwen, is moeilijk op te maken uit het 'Beleidskader Maarssen aan de Vecht' dat de wethouder hierover aan de raad heeft voorgelegd. Het staat bol van de eufemismen en sfeerbeelden. Zo moet het weidelandschap 'beleefbaar' worden gemaakt en worden 'gei¿njecteerd met dorpse korrels'. Ook aan de oeverzijde langs de Vecht krijgt Otterspoorbroek een injectie van 'Vechtse korrels'.

Wat korrels zijn? Dat zijn wooneenheden, zegt Saskia de Vries.

De oppositie in Maarssen, bestaande uit PvdA en GroenLinks, maakt zich ernstig zorgen over de voortvarendheid waarmee de interim-wethouder Swane (die sinds maart 2003 invalt voor een door ziekte gevelde wethouder van Leefbaar Maarssen) 'grootscheepsebouwplannen' voor Maarssen ontwikkelt.

Albert Gemke van Groen Links vreest dat 'de verstening van Maarssen compleet is' als de plannen van de wethouder worden uitgevoerd. PvdA-raadslid Gerard Aaftink zegt met afgrijzen toe te zien 'hoe een tijdelijke wethouder ruimtelijke ordening op zevenmijlslaarzen een aantal eigen plannen voorstelt en doorduwt, die op geen enkele wijze voortkomen uit het Raadsprogramma en ook geen recht doen aan de wensenvan de bewoners'.

Aaftink rekent voor dat de plannen betekenen dat alleen al in de kern Maarssendorp de komende jaren op zeventig locaties wordt gebouwd. In totaal gaat het volgens hem om ruim elfhonderd woningen die bijna zonder uitzondering aan de Vecht of op groene plekken in Maarssen komen te liggen.

Wat het PvdA-raadslid ook stoort, is dat er niet wordt gebouwd voor de 'gewone Maarssenaar'. Volgens Aaftink wil de wethouder vooral zeer dure woningen, buitenplaatsen en appartementen ontwikkelen, 'terwijl juist behoefte is aan betaalbare woningen voor senioren en starters'.

Wethouder Swane doet de kritiek van Aaftink af als 'prietpraat' en 'propaganda'. Volgens hem is nog helemaal niet duidelijk hoeveel en wat voor soort woningen er gebouwd gaan worden. 'Aaftink loopt op de zaken vooruit.'

Dat hij polderlandschap wil opofferen aan woningbouw, ontkent hij niet. Maar volgens hem is er geen alternatief. 'Er zijn bijna geen agrariërs meer actief. Daardoor verloedert het gebied. Verkrampt vasthouden aan het groen pakt altijd averechts uit. Door het fraai te ontwikkelen, voorkom je dat het Rijk of de provincie het aanwijst als locatie waar grootschalig en goedkoop gebouwd moet gaan worden. Amev en Bouwfonds hebben er wel oren naar. Ik behoud het groene karakter door het te ontwikkelen.'

Meer over