BEELDENDE KUNST

Almere..

Een stad kenmerkte zich van oudsher door zijn bakens: de kathedraal, het plein, het museum. Esther Agricola vroeg zes kunstenaars/architecten wat het imago is van Almere. Dat resulteerde in de tentoonstelling Constructen, ontwerpen voor stad en land, waarvoor de grenzen tussen beeldende kunst en architectuur werden afgetast. De tentoonstelling in de Paviljoens omvat werk van Atelier van Lieshout, Raoul Bunschoten/Joost Grootens, Sandra Derks, Erick de Lyon, Kas Oosterhuis/Ilona Lénárd en David Veldhoen. Van 16 januari t/m 22 maart. Tegelijkertijd realiseert de Spaanse kunstenaar Federico d'Orazio in de Paviljoens de installatie 'Winter', het eerste project in 'De Vier Jaargetijden'.

Amsterdam

Het wit in de schilderijen van Joe Barnes is een provocatie: 'onbeweeglijkheid als antwoord op de mobiele marathon van de 20ste eeuw'. Galerie Parade, Prinsengracht 799, stelt werk van Barnes tentoon. Van 17 januari t/m 6 februari.

Loerakker galerie, Keizersgracht 380, presenteert in de voorruimte werk van Ed Gebski, Michel Scholten, Danne van Schoonhoven en Paul Nassenstein, in de achterruimte werk van Hans van Bentem. Van 17 januari t/m 18 februari.

In Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond onder de titel Littekens werk van Philippa Edwards en Lieve Van Stappen. Edwards en Van Stappen gebruiken beiden glas in hun kunstwerken en ze hebben beiden het lichamelijke als onderwerp. Van 16 januari t/m 22 februari.

In Arti et Amicitiae de kunstwerken van de veertien winnaars van Mama Cash-Kunstprijzen, de afgelopen zeven jaar. Van 16 januari t/m 8 februari.

In W139, Warmoesstraat 139, foto's van Jan Kempenaers, schilderijen van Jurriaan Molenaar en van Katrine Hjelde worden onder meer schilderijen tentoongesteld, ter grootte van een vingernagel. Van 17 januari t/m 15 februari.

De portretten die Micha Klein van vrouwen maakt, kenmerken zich door een onwerkelijke perfectie. Bloom Gallery, Bloemstraat 150, toont de serie Sisters, waarvoor hij met een morphing-computerprogramma een vrouwelijk model met vijf verschillende vrouwen kruiste. Tot en met 8 februari.

In Galerie Paul Andriesse t/m 14 februari Miss World van Marlene Dumas.

De belofte luidt de titel van een installatie van mediakunstenares Michal Shabtay, de openingstentoonstelling van het jubileumprogramma in het Joods Historisch Museum ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de staat Israël. Tot en met 29 maart.

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft de wintermaanden uitgekozen om een grote tentoonstelling over het landschap in de achttiende en negentiende eeuw geschilderd door Nederlandse kunstenaars als Koekkoek, Weissenbruch, Mauve, Van Gogh en Mondriaan te houden. Langs velden en wegen, t/m 3 maart.

Paul Gallis deed de vormgeving van de tentoonstelling Van Siberië tot Cyberspace in het Tropenmuseum. Over sjamanen, goden en geesten, de natuur en de zoektocht van de ziel. Tot en met 16 augustus.

Schrijver Harry Mulisch dook in een aantal museumdepots om met het materiaal dat hij daar vond zijn eigen visie op kunst te laten zien, Zielespiegel, t/m 15 februari in het Stedelijk Museum.

Sinds de Amsterdamse gemeente-aankopen niet langer onzichtbaar voor het publiek plaatsvinden maar door Rudi Fuchs regelmatig in het Stedelijk Museum tentoon gesteld worden, is de kwaliteit van het aanbod sterk toegenomen. De exposities zijn uitgegroeid tot kleine overzichten van de stand van zaken binnen de hedendaagse Nederlandse kunst. Deze versie heet In de sloot, uit de sloot met werk van o.a. Alexandra Rouppe van der Voort, Gillion Grantsaan, Aernout Mik, Barbara Visser, Hans van Houwelingen en Britta Huttenlocher, t/m 1 februari.

Verder in het Stedelijk Museum negenenzeventig, nooit eerder in het openbaar getoonde tekeningen, aquarellen en gouaches van de Russische constructivist Kasimir Malevitsj (1878-1935) afkomstig uit de verzameling van de in 1996 overleden Russische literatuurwetenschapper Nikolaj Chardzijev (t/m 25 januari).

In de Nieuwe Kerk aandacht voor de beschaving van het antieke Nubië. Van 3500 voor tot 350 na Christus lag Nubië in het Nijlland ten zuiden van Egypte. De Zwarte Farao's, heet de tentoonstelling en die titel slaat met name op de periode waarin de Nubische koningen als farao's over Egypte regeerden (712-656 v. Chr.). Tot en met 1 februari.

Apeldoorn

Kunstenaarsinitiatief Archipel houdt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een reeks van acht 'kunstbanketten' waar steeds een kunstenaar een aantal collega's heeft uitgenodigd plaats te nemen aan de 'dis'. De bezoeker kan ook aanzitten aan dit 'gastmaal', waar hij zich kan laven aan kunst. Voor Banket 1: Zij lagen reeds aan vroeg Marcianan Timmermans o.a. Marlies Appel, Erzsébet Baerveldt en Lisa Couwenbergh. Tot en met 8 februari.

Arnhem

Oud en nieuw in het Museum voor Moderne Kunst toont de recente aanwinsten van o.a. Carel Willink, Joop Moesman, Co Westerik en de beeldhouwer Han Wezelaar. Van 16 januari t/m 28 februari.

De lengte- en breedtecoördinaten van de aardbol komen tijdelijk samen op de Korenmarkt in Arnhem. Onder de noemer Lengte, Breedte, Diepte presenteert De Gele Rijder een serie van twaalf interculturele ontmoetingen. Per tentoonstelling worden werken van drie beeldend kunstenaars van verschillende culturele achtergrond getoond. Het is geen braaf lesje over de rol van kunst binnen een 'multiculturele' samenleving, zo verzekeren de samenstellers Laïla Meliani, Soheila Najand en Alex de Vries. Het gaat hen om 'dialoog en confrontatie, gericht op de toekomst'. Tot en met 1 februari zijn de werken te zien van Atusa Bandeh, Rahni Mohabiersing en Mariek Vriend.

Bergen

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de grote tentoonstelling Vrouw en arbeid werd georganiseerd door stichting Josine de Bruyn Kops, die een lans wilde breken voor het werk van vrouwelijke kunstenaars. Om dit jublieum te vieren worden in meerdere musea tentoonstellingen gehouden met hetzelfde thema, te beginnen in Museum Kranenburgh. Centraal op deze eerste tentoonstelling, Vrouw en Arbeid 1898-1998, Bergense kunstenaressen, staat Charley Toorop. Tot en met 19 april.

Delft

Galerie De Sigarenfabriek exposeert schilderijen van An Beerman, Luis Formaiano en Bart Pijnenburg, en ruimtelijk werk van Marijke Lamboo. Tot en met 25 januari.

Den Bosch

De tentoonstelling Same Player shoots again in Artis, Boschveldweg 471, is gebaseerd op de verschijning van een persoon met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. De bezoeker leert 'de persoon' kennen via het toeval van het flipperspel, dat de bezoeker als een bal langs de verschillende facetten van de persoon voert. Met werk van Tariq Alvi (GB), Peter Stel (Nl), Thomas Buxó (F), Pascale Gatzen (Nl), Bob Gramsma (Ch/Nl) en Dominique Lämmli (Ch). Tot en met 2 februari.

Twee tentoonstelingen over het werk van arts, kunstenaar en verzamelaar Hendrik Wiegersma. In het Noordbrabants Museum in Den Bosch en in Museum de Wieger in Deurne (t/m 15 maart). Zaterdag in De Wieger een symposium met lezingen van en een film n.a.v. het verschijnen van het boek Hendrik Wiegersma, medicus-pictor 1891-1969.

Den Haag

In Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, de thematentoonstelling Oog voor detail, met werk van 22 leden van dit kunstenaarsgenootschap onder wie Peter Blokhuis, Jozef van der Horst en Nicolaas Wijnberg. Tegelijkertijd presenteert Pulchri Studio schilderijen en grafiek van Marie-Antoinette Courtens en schilderijen en tekeningen van Ton Pape. Van 17 januari t/m 8 februari.

Bij galerie Maurits van de Laar, Herderstraat 6, schilderijen en tekeningen van Henk Speth, die experimenteert met roet. Tot en met 1 februari.

In Museum Beelden aan Zee Vrouwen in beeld. Werk van vrouwelijke kunstenaars, voornamelijk uit de eigen collectie. Tot en met 29 maart.

Museum Het Paleis stelt recente sculpturen van Auke de Vries tentoon. De Vries kreeg onlangs Ouborg Prijs uitgereikt, de oeuvreprijs van de gemeente Den Haag. Tot en met 22 februari. In het Koetshuis van Museum Paleis Lange Voorhout, een tentoonstelling van Andy Warhol met werken uit de periode 1953-1986. Met onder meer de serie zeefdrukken 'Reigning Queens' en de doeken 'Judy Garland' en 'Black Lenin'. Pope of pop, tot en met 31 januari.

Eindhoven

Het Van Abbemuseum wijdt de komende wintermaanden een grote tentoonstelling aan de vroege 'portretten' van de Belgische kunstenaar Jan Vercruysse, t/m 1 februari.

Gouda

Het Stedelijk Museum toont zeventien kleine bronssculpturen van Jacques Lipchitz, samen met veertig kleinsculpturen van twintig hedendaagse Nederlandse kunstenaars onder wie Karin Arink, Sjoerd Buisman, Helen Frik. Tot en met 1 maart.

Haarlem

Galerie Rob de Vries, Spaarnwouderstraat 47, toont recente tekeningen en bronzen beelden van Pieter en Abby Heynen. 'Ages', t/m 2 februari.

Galerie Tanya Rumpff presenteert Zelfportretten/ Self-portraits, 26 zelfportretten van evenzoveel kunstenaars die regelmatig bij de galerie exposeren. Portretten van o.a. Philip Akkerman, Jimmie Durham, Daan van Golden, Jurriaan Molenaar en Teun Hocks. Van 16 januari t/m 8 februari.

In het Teylers Museum t/m 15 februari tekeningen van Rembrandt uit de collectie van Frits Lugt.

De tentoonstelling Nutoen in de Verweyhal brengt werk bijeen van Sigurdur Gudmundsson. Recent beeldhouwwerk wordt tentoongesteld samen met zijn conceptuele kunst uit de Fluxus-periode, 25 jaar geleden. Tot en met 2 februari.

Hoorn

De schilderijen die Michael Tedja maakt zijn een dag later al weer verouderd, zo snel produceert hij. Sandberg2, Korte Achterstraat 2a, toont in Verouderd nieuws het resultaat van de afgelopen twee maanden. Van 22 januari t/m 8 februari, opening op 18 januari om 16 uur.

Otterlo

Het Kröller-Müller heeft de tentoonstelling Experiment en ruimte met werk van de vier Spaanse beeldhouwers Picasso, González, Miró en Chillida verlengd tot en met 1 februari.

Rotterdam

De tentoonstelling van de 19de-eeuwse schilderkunst van Charles Rochussen in het Schielandshuis is verlengd t/m 1 maart.

De beroemde Dada-oprichter en surrealistische kunstenaar Max Ernst (1891-1976) beschouwde zijn beeldhouwwerk als een speels terzijde. Museum Boijmans Van Beuningen besteedt aandacht aan de beelden die Ernst maakte vanaf het begin van de jaren dertig tot aan 1974. Max Ernst in beeld, t/m 8 maart. Voorts toont het museum de visie van de Amerikaanse kunsthistorica Rosalind Krauss op het surrealisme (t/m 8 maart), en heeft het uit de eigen collectie een tentoonstelling samengesteld van tekeningen en prenten uit de Italiaanse Hoog-Renaissance (1480-1550), t/m 15 maart. Tot slot wijdt het museum met 'De Meester van de kleine landschappen, een tentoonstelling aan de ontwikkeling van het Karakteristieke landschap in de 16de eeuw (t/m 15 maart).

MK Expositieruimte, Witte de Withstraat 53, presenteert een keuze van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten: zwartwit fotogrammen van Emmanuelle Antille, een Internet-dagboek van Maura Biava, foto's van Saskia Janssen, beelden van Mónica de Miguel Rubio, en foto's en film van Jeroen de Rijke/Willem de Rooij. Tot en met 8 februari.

De tentoonstelling van driehonderd doeken van kunstenaars uit De Haagse School is verlengd t/m 8 februari. Uit alle belangrijke particuliere en openbare collecties is werk verzameld van onder anderen Mesdag, Mauve, Israëls en de gebroeders Maris. Verder in de Kunsthal Land Art: de Amsterdamse kunstenaars Aldert Mantje en Peter Kempff bedachten een miniatuur landschap van 22 bij 3 meter waarop ze twintig ideeën van evenzoveel kunstenaars op schaal hebben uitgevoerd (t/m 8 februari).

Meer over