BEDRIJFSRESULTATEN

OAMF RENTEFONDS, via moeder Orco gelieerd aan de zwaar verlieslijdende Orco Bank, heeft vorig jaar het totale beleggingsresultaat zien dalen tot een verlies per participatie van 1,03 gulden....

Het fondsvermogen bedraagt momenteel 411,6 miljoen, tegenover 435 miljoen aan het eind van 1993. De netto-vermogenswaarde per deelneming is gedaald van 15,19 gulden tot 14,16 gulden. Tot en met 15 april van dit jaar is een totaal resultaat behaald van 21,2 miljoen.

OAMF, oorspronkelijk bekend als Orco Australian Mortgage Fund, streeft naar belastingvrije beleggingsopbrengsten door gebruik te maken van de deelnemingsvrijstelling in preferente aandelen.

Meer over