Beb Spanjer

Beb Spanjer kan nog steeds mannen voor haar karretje spannen, onder wie historicus Rob Hartmans..

In haar bespreking van het levensverhaal van Beb Spanjer maakt Aleid Truijens melding van het feit dat ik biograaf Rob Hartmans niet behulpzaam wilde zijn (Cicero, 12 juli). In de afgelopen jaren ben ik journalisten en historici graag ter wille geweest over uiteenlopende onderwerpen. Waarom weigerde ik Rob Hartmans inzage in mijn archief? Op 12 augustus 2005 verscheen in De Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel van Hartmans over Beb Spanjer. In dat portret werd met geen woord melding gemaakt van mijn twee jaar daarvoor verschenen biografie van de verzetsstrijder Joop Zwart, met wie Beb Spanjer getrouwd is geweest. In dat boek komt Beb Spanjer uitvoerig voor. Zwart huwde Beb Spanjer hoewel hij wist dat haar rol tijdens de oorlog op zijn minst niet fris was. Het kon hem niet schelen: zij was zijn grote (jeugd)liefde. Toen Hartmans mij belde voor assistentie, vroeg ik waarom hij mijn boek had doodgezwegen. Zijn antwoord was onthullend: Het zou hem moeilijkheden met mevrouw Spanjer hebben bezorgd; zij zou hem dan niet meer behulpzaam willen zijn bij het schrijven van haar levensverhaal. Ik heb Hartmans toen gezegd hem een nephistoricus te vinden. Hij liep blijkbaar aan de leiband van Beb Spanjer en was het tegendeel van onbevangen. Truijens noemt Spanjer in haar bespreking terecht een ‘ras-opportuniste’, die in haar lange leven veel mannen voor haar karretje wist te spannen. Hartmans is kennelijk haar laatste verovering.

Meer over