Beatrix en Mabel hebben hechte band

VAN ONZE VERSLAGGEVERS JAN HOEDEMAN en REMCO MEIJER

DEN HAAG - De dramatische gezondheidstoestand van prins Johan Friso zet de schijnwerpers op prinses Mabel, die er voorlopig met haar gezin alleen voorstaat. Hoewel: eens te meer liet de koninklijke familie deze week zien hoezeer zij Mabel aan de borst heeft gedrukt. Koningin Beatrix week in het openbaar niet van haar zijde. De twee hebben een innige band sinds Mabel tien jaar geleden voor het eerst aan het hof verscheen.

Voor de buitenwacht werd duidelijk dat Mabel een bijzondere plaats had toen zij - ruim een half jaar voor haar verloving - in oktober 2002 samen met de leden van het Koninklijk Huis afdaalde in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft, om prins Claus bij te zetten.

Friso en Mabel waren voorbestemd om Willem-Alexander en Máxima als reserve-koningspaar van dienst te zijn. Dat plan werd doorkruist door de ophef in 2003 over Mabels relatie met topcrimineel Klaas Bruinsma. Dat leidde er uiteindelijk toe dat het huwelijk niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Staten-Generaal en Friso en Mabel niet langer behoorden tot het Koninklijk Huis.

Beatrix deed er daarna alles aan om duidelijk te maken dat het onderscheid tussen het Koninklijk Huis en de koninklijke familie kunstmatig is. De Oranjes waren in oktober 2003 zeer verbolgen over de behandeling die Friso en Mabel ten deel viel door minister-president Jan Peter Balkenende. Daarop trad het hele gezin naar buiten, samen met Mabel en Johan Friso, in de Haagse Kloosterkerk. Een ingeseinde fotograaf legde die zondag het familietafereel vast.

Johan Friso en Mabel verschenen ook jaarlijks op Koninginnedagen. Voor wie nog twijfelde over de wijze waarop Beatrix over Mabel dacht: in 2005 bij de kerkelijke huwelijksinzegening van prins Pieter-Christiaan en prinses Anita, dook Mabel op in de verlovingsjurk die haar schoonmoeder in 1965 droeg.

undefined

Meer over