Bassajev: 'halve kilo uranium' op Moskou indien overleg strandt

Chamyl Bassajev, de Tsjetsjeense rebellenleider die vorige maand in Boedjonnovsk enkele duizenden Russen gegijzeld hield, heeft donderdag gedreigd met aanvallen met 'radioactief materiaal' en biologische wapens op Rusland, als de vredesbesprekingen tussen de Tsjetsjenen en Russen stranden....

AFP, AP, Reuter

GROZNY/MOSKOU

'Een halve kilo uranium op Moskou en die stad houdt op te bestaan', zei Bassajev. Volgens Bassajev beschikken de opstandelingen over wapens en radioactief materiaal uit oude Russische voorraden. Bassajev verblijft op een geheime plaats in zuid-Tsjetsjenië.

De opstandelingenleider herhaalde dat voor hem de enige acceptabele uitkomst van de besprekingen de totale onafhankelijkheid van Tsjetsjenië is. 'Wij eisen vrijheid. En wij zullen ons niet zonder verweer laten vernietigen.'

Ondanks Russische beschuldigingen dat de Tsjetsjeense rebellen zich in de voorgaande nacht niet hadden gehouden aan het staakt-het-vuren, werden donderdag in Grozny de onderhandelingen tussen de twee partijen hervat.

In de loop van woensdag was verwarring ontstaan rond een decreet van president Jeltsin, waarin de permanente stationering van Russische troepen in Tsjetsjenië wordt gelast. Woensdag verklaarde een lid van de Russische delegatie, Volsky, dat dat bericht bijna de onderhandelingen op de klippen had doen lopen. 'Het decreet gaat volledig voorbij aan wat in de gesprekken al is bereikt.' De delegatie dreigde zelfs de onderhandelingen te verlaten als het decreet niet zou worden ingetrokken.

De delegaties hadden al voorlopige overeenstemming bereikt over terugtrekking van het merendeel van de Russische troepen, ontwapening van de rebellen en de verkiezing van een nieuwe regering. Later verklaarde Volsky dat het decreet zou 'worden aangepast'.

Dat gebeurde niet en donderdag nam de verwarring verder toe, toen bleek dat in het decreet de omvang van de Russische troepenmacht die in Tsjetsjenië zou moeten blijven niet nader wordt gepreciseerd. In een geheime versie zou sprake zijn van tussen de 2500 en 3000 manschappen. Een woordvoerder van president Jeltsin verklaarde donderdag dat van totale terugtrekking in elk geval geen sprake kan zijn.

President Jeltsin benoemde donderdag generaal Anatoli Koelikov, opperbevelhebber van de Russische troepen in Tsjetsjenië, tot zijn nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, als opvolger van Viktor Jerin die werd ontslagen naar aanleiding van de gijzeling in Boedjonnovsk. Koelikov is een havik die zich de afgelopen weken sterk heeft verzet tegen concessies aan de Tsjetsjeense opstandelingen.

Meer over