Basisvaardigheden voor basisvakken

Freek Ariesen stelt in de rubriek U van 29 november dat aan de basisvakken lezen, schrijven en rekenen aardrijkskunde en geschiedenis moeten worden toegevoegd. Wat zijn de basisvakken, die eigenlijk basisvaardigheden heten? Ze werden in 1920 in de Lager Onderwijswet 'leervoorwaarden' genoemd. Misschien wel een duidelijker term. Het zijn de codes die de schriftelijke communicatie mogelijk moeten maken.

- Rekenen: de code van het decimale positiesysteem.

- Taal/spellen: de code van de juiste letters in de juiste volgorde.

- Schrijven: de code van de lettervormgeving.

Pas als je deze drie basisvaardigheden beheerst heb je iets aan aardrijkskunde of geschiedenis. Zonder deze drie is het verdere leren onmogelijk.

Ben Hamerling, Stichting Schriftontwikkeling, Beuningen

Meer over