Barroso presenteert 'historisch' klimaatplan

Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso heeft woensdag een omvangrijk klimaat- en energieplan gepresenteerd.

Het is de uitwerking van de afspraken die de regeringsleiders van de 27 EU-landen vorig jaar maart maakten.

Toen werd onder meer afgesproken dat de EU als geheel in 2020 20 procent minder CO2 zal uitstoten dan in 1990. Ook moet 20 procent van alle energie uit duurzame bronnen als zon, wind en water worden gehaald.

Wie binnen Europa wat moet doen, is nu bekend. Rijke landen moeten meer doen dan arme landen aan de vermindering van de uitstoot van kooldioxide. Nederland moet in 2020 14 procent van zijn energie uit duurzame bronnen halen, nu is dat 2,4 procent.

Onvoldoende
Nog voor de plannen bekend werden was er al veel protest. Van sommige EU-landen, van de industrie en van de milieubeweging, die de plannen onvoldoende vindt.

Het Europees Parlement en de EU-landen moeten nog instemmen met de maatregelen. Dat zal het komende jaar nog fel debat opleveren. Ook binnen de Europese Commissie werd tot op het laatst strijd geleverd tussen commissarissen die een vergaander plan wilden en leden die bang waren voor de economische gevolgen.

Nieuwkomers in de EU als Roemenië en Bulgarije worden ontzien. Deze landen mogen zelfs meer kooldioxide uitstoten om te voorkomen dat hun economische groei stokt.

Landen die al heel ‘groen’ en milieubewust met energie omspringen, hebben daar geen voordeel van. Zweden bijvoorbeeld, haalt nu al 40 procent van al zijn energie uit hernieuwbare bronnen als water, wind en zon, maar moet desondanks bijna net zo veel extra leveren als Luxemburg, dat op dit vlak nog praktisch nul scoort.

Banenverlies
Over de hele linie gaat de EU van 8,5 procent hernieuwbare energie nu naar 20 procent in 2020. Iedereen doet er gemiddeld 11,5 procent bij.

De Scandinavische landen morren over hun hoge doelen voor hernieuwbare energie. Duitsland vreest voor het verlies van 1 miljoen banen. Frankrijk wil dat kernenergie, waarbij nauwelijks kooldioxide vrijkomt, mee wordt geteld.

Het hele pakket aan plannen gaat Europa 60 miljard euro per jaar kosten, een half procent van het totale bruto binnenlands product (bbp) van de EU. Dat is volgens Brussel nodig om te voorkomen dat de opwarming van de aarde de 2 graden Celsius overstijgt.

Meer over