Barroso presenteert 'historisch' klimaatplan

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket milieumaatregelen aangenomen om de uitstoot van koolstofdioxide flink te reduceren.

Volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso loopt Europa met het pakket voorop 'in de internationale pogingen om onze planeet te redden'.

Het pakket komt erop neer dat de uitstoot van kooldioxide per 2020 met 20 procent naar beneden moet. Verder moet dan 20 procent van de energie duurzaam zijn en moet benzine in 2020 voor zeker 10 procent uit biobrandstoffen bestaan.

Eén van de maatregelen om de doelstellingen te halen is dat het bestaande systeem voor de handel in emissierechten (ETS) wordt aangescherpt. Vanaf 2013 moeten de bedrijven die onder het ETS vallen gaan betalen voor de emissierechten. Zij mogen die doorverkopen als ze onder de gestelde limiet voor CO2-uitstoot blijven.

Banenverlies
Maar Barroso kondigde vandaag aan dat de meest energie-intensieve industrieën – de staal-, cement- en aluminiumfabrieken – de rechten gratis krijgen, tenzij er een internationale regeling komt.

De Commissie is bang dat die ondernemingen anders naar landen zullen verhuizen waar minder strenge milieuregels gelden. 'We willen onze banen niet naar andere landen exporteren', zei Barroso.

Hij erkende dat de milieumaatregelen de EU flink wat geld zullen kosten. In 2020 zullen de kosten volgens hem 60 miljard euro bedragen. Dat komt neer op 0,5 van het gezamenlijke bruto nationaal product van de EU-landen.

'Maar de kosten van niets doen zijn veel hoger', zei Barroso. 'Bovendien, iedere dag dat de energieprijzen stijgen, gaan de kosten van dit pakket omlaag'.

Meer over