Banenjacht

Naam: Minke Tromp (25)..

Een luxeprobleem. Dat had Minke Tromp toen ze in 2003 haar opleidingCultuur Organisatie en Management afrondde. 'Ik kon veel soorten werk doen,maar wist absoluut niet wat ik wilde.'

Om ervaring op te doen en wat rond te kijken, heeft Tromp in korte tijdmeerdere banen gehad. Ze heeft onder andere als docente maatschappijleerop een middelbare school gewerkt en als verkoop medewerkster bij het HetVisumBuro in Amsterdam. Daarnaast heeft ze op het Bureau Stadsregie van degemeente Amsterdam gewerkt. 'Het waren tijdelijke contracten. Vandaar datik nergens lang ben gebleven.'

Momenteel organiseert ze interne trainingen bij Hewlett-Packard. 'Ik hebhet naar mijn zin, het is een prima bedrijf, maar ik ben aan wat anderstoe. Ik weet nu wat ik wil.' Wat Tromp wil, is de dingen die zij leerttijdens haar masteropleiding 'Filosofie in bedrijf' in de praktijktoepassen. 'Elk bedrijf en elke overheidsinstelling handelt vanuitvooronderstellingen en principes. Vaak onbewust. Ik vind het belangrijkdeze te benoemen. Vervolgens is het aan het bedrijf deze te veranderen.'

Dat bewustmaken doet zij met behulp van de Socratische Methode. 'Het iseen bepaalde gesprekstechniek waarmee je meer uit een gesprek haalt dannormaal.' Maar daarmee is haar werk niet afgelopen. 'Ik wil meewerken aande inrichting van een organisatie. Het doen, is voor mij net zo belangrijkals het denken.'

Zelfvertrouwen heeft Tromp wel. 'De sleutel is dat je stopt mettwijfelen. Dan gaat alles goed.' Dit is ze gaan beseffen toen ze les gafop het NOVA College in Amstelveen. 'Het is knokken om je staande te houdenin een klas vol middelbare scholieren. Maar uiteindelijk is het helemaalgoed gekomen.'

Tromp noemt zichzelf sociaal. 'Maar ik kan ook hard zijn. Ik ben nietiemand die iets door de vingers ziet maar ik let wel op de details.' Tromphoudt rekening met de sfeer en de onderlinge relaties. 'Ik denk wel na overhoe ik iets ga brengen.'

Het liefst zou zij vier dagen per week werken. 'Maar ik sta open vooreen fulltime baan. Studeren doe ik tenslotte in de avonduren.'

Haar droombaan een concrete naam te geven, lukt Tromp niet. 'Een monteuris een monteur. Maar voor wat ik wil doen, is nog geen naam.'

En dat terwijl ze denkt dat veel bedrijven en instellingen haar kunnengebruiken. 'In Nederland spelen zo veel mensen een rol. Als ze gewoonzouden zijn wie ze zijn, zou alles veel beter gaan. En hier wil ik eenbijdrage aan leveren.'

Het maakt Tromp niet uit waar ze terechtkomt. 'Toch gaat haar voorkeureen klein beetje uit naar het bedrijfsleven. 'Maar het is geen probleem tegaan werken bij de overheid of een non-profitorganisatie. Ook daar isgenoeg te doen.'

Sebastiaan Weijmans

Meer over