Band met Moermansk helpt

Groningen heeft sinds 1989 een stedenband met de Russische stad Moermansk en beide steden hebben er, zeker de afgelopen jaren, voor gekozen dit contact in volle breedte te onderhouden. Bijna een kwart eeuw hebben bestuurlijke- en handelsdelegaties elkaar bezocht, zijn er verdere economische en culturele kennismakingen geweest en verschillende projecten gestart. Zoals op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en alcohol- en drugspreventie. Hieruit zijn ook vriendschappen ontstaan tussen inwoners.

Een stedenband is bedoeld om kennis uit te wisselen en economische en culturele kansen te benutten. Maar het betekent niet dat een gemeente haar ogen sluit voor bijvoorbeeld armoede, de mensenrechtensituatie en schrijnende zaken op het gebied van milieu en gezondheidszorg. Als zusterstad bied je dan ook ondersteuning.

Dat is wat we in Groningen doen als het gaat om de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LGBT) in Moermansk. Wethouder Joost van Keulen en ikzelf hebben bij onze afzonderlijke bezoeken aan Moermansk, in alle openheid, het House of Equality bezocht. Deze organisatie geeft onder andere voorlichting aan mensen met vragen over homoseksualiteit.

Daarom heb ik Kris van der Veen, een van onze raadsleden, maar ook voorzitter van de Stichting LGBT Groningen gevraagd contact te leggen met de mensen van het House of Equality. Om te onderzoeken hoe we de LGBT-gemeenschap in Moermansk kunnen ondersteunen.

Resultaat is het filmproject dat Van der Veen samen met hen heeft opgezet. Een project waarover de afgelopen weken, na wat Kris en zijn filmploeg in Moermansk overkomen is, veel is geschreven. Er is sprake van een project dat door vele organisaties, waaronder ook de Stichting Noord-Nederland Rusland 2013, wordt ondersteund.

Juist dankzij een veelheid aan contacten op allerlei terreinen is het mogelijk om ook aandacht te vragen voor minder gemakkelijk bespreekbare issues. Natuurlijk gaan we in Groningen na het zomerreces met de raad spreken over onze stedenband met Moermansk. En daarbij zal aan de orde komen of we deze voortzetten en zo ja, op welke manier. Maar voor mij heeft deze zijn waarde deze zomer dubbel en dwars bewezen.

undefined

Meer over