Balkenende poetst nationaal bewustzijn op

‘Visie, durf en daadkracht.’ Premier Jan Peter Balkenende weet precies wat Nederland nodig heeft: iets waar Nederlanders de schouders onder kunnen zetten en trots op kunnen zijn. Zoals Franse presidenten een grand travail, een monument voor zichzelf, in Parijs achterlaten, zo zoekt Balkenende een groots plan.

Gijs Herderscheê

Dat is gevonden. Nederland gaat werken aan de Olympische Spelen van 2028. Niet dat Nederland zich nu kandideert. Dat kan pas na 2016. En of dat gebeurt, is nog maar de vraag. De Spelen zijn dan ook vooral een excuus om het nationaal bewustzijn op te poetsen.

Het is de positieve benadering. De negatieve benadering werkte niet. Zo keerde Balkenende zich eerder tegen de ‘zesjescultuur’ en pleitte hij voor een hernieuwde ‘VOC-mentaliteit’. Die opmerkingen vielen niet op vruchtbare bodem.

Sindsdien grijpt het kabinet terug op traditionelere visioenen. Zoals een tulpeneiland voor de kust, dat een nieuw nationaal symbool zou kunnen worden.

Een ander idee kwam van Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Balkenende omarmde haar voorstel de dijken fors op te hogen. In de strijd tegen de zeespiegelstijging moest er volgens de commissie-Veerman een Deltaplan komen. In september 2008 nam de premier het met veel vertoon in ontvangst. Een Deltaplan appelleert immers aan de diepste nationale sentimenten.

En nu moet Nederland dus naar olympische hoogte worden gestuwd. Het kabinet steunt voor 13,5 miljoen euro het plan van het NOC*NSF om ons land voor te bereiden op de kandidatuur voor de Spelen van 2028.

‘Een punt in de verte’, noemt Jet Bussemaker, staatssecretaris van Sport, het. ‘Een visioen.’

Van het budget gaat 4,5 miljoen naar de plannen om met België in 2018 het WK-voetbal te organiseren. Zo wil Nederland laten zien wat het kan.

Het is niet allemaal ‘nieuw’ geld, maar vooral bij elkaar geharkt van verschillende begrotingen. Zo zit er geld bij uit potjes om Nederlanders meer te laten bewegen. Niemand kan daartegen zijn, en het is mooi als het helpt om de olympische geest uit de fles te krijgen.

Maar of het kabinet zelf daadwerkelijk erin gelooft, is de vraag. Balkenende liet Bussemaker de olympische plannen dit weekend solo presenteren.

Meer over