Balkenende: Brits voorstel stap in goede richting

Het jongste voorstel van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie voor de meerjarenbegroting ‘is opnieuw een stap in de goede richting....

Ook minister Zalm van Financiën spreekt van ‘een stap in de goede richting’. ‘Maar we zijn er nog niet.’ Zalm prees de inzet van Balkenende ‘die heel wat Europese hoofdsteden afreist’ om de Nederlandse korting omhoog te krijgen.

Nederland krijgt volgens het nieuwe voorstel dat donderdag en vrijdag op de Europese top in Brussel wordt besproken, een korting van ongeveer 850 miljoen euro op de jaarlijke netto contributie. Maar het kabinet-Balkenende wil ten minste 1 miljard euro uit het vuur slepen.

Ons land betaalt momenteel per hoofd van de bevolking verreweg de hoogste contributie en de regering wil af van deze ‘excessieve betalingspositie’. Tegenover de Tweede Kamer verklaarde Balkenende woensdag aan de vooravond van de top dat hij vooral uit is op een vergelijkbare positie met andere nettobetalers.

Volgens de woordvoerder van de premier is er ‘waardering voor de Britse voorzitter die duidelijk rekening houdt met de Nederlandse positie. Het is verder positief dat het Verenigd Koninkrijk in zijn voorstel iets meer doet voor de nieuwe lidstaten en tegelijkertijd blijft inzetten op een beperking van de uitgaven van de Unie.’

De Kamer hield Balkenende voor dat een forse Nederlandse korting niet ten koste mag gaan van de armere lidstaten. De financiële ruimte moet gevonden worden door een betere verdeling van de lasten onder de rijkere landen. Bovendien is het van groot belang dat de unie afspraken maakt om te komen tot nieuw beleid en vindt een meerderheid dat kostbare uitgavenposten als de landbouw- en structuurfondsen flink worden herzien.

VVD, PvdA en SP uitten kritiek op de ‘loslippigheid’ van minister Zalm van Financiën. De fracties vonden het bijzonder onverstandig dat de bewindsman hardop had geroepen dat Nederland uit is op een korting van 1 miljard euro. Balkenende vergoeilijkte het optreden van zijn vice-premier met het argument dat de Luxemburgse premier Juncker het bedrag al had onthuld in het Europees parlement.

Meer over