Badlanta

HET ORGANISATIECOMITÉ van de Olympische Spelen lijkt zich in de resterende tien dagen van het spektakel niet meer te kunnen revancheren....

Atlanta is nu al synoniem voor de Olympische leugen. Het Internationaal Olympisch Comité werd een onjuiste, veel te lage, gemiddelde temperatuur voorgespiegeld. Billy Payne, leider van het organisatiecomité, heeft die eerste leugen inmiddels toegegeven.

Maar over Hotlanta wordt al bijna niet meer gerept, het codewoord is thans Badlanta. Want er is ernstiger onwaarheid gesproken dan over de temperatuur in Georgia. Toegezegde faciliteiten ontbreken en de kwaliteit van de infrastructuur lijkt, ondanks alle beloften, nergens op.

De 'oude provinciestad' Atlanta zou een gigantische operatie zeer wel aankunnen, verkondigde Payne. Dat bleek niet het geval en zijn enige verweer is thans dat hij de stad niet met een gigantische schuldenlast wilde opzadelen. Daarom werd bezuinigd op het transport, de voedselvoorziening, het sanitair en de instructie van Olympische employés.

Het leidde tot een chaos die ook na de paniekmaatregelen die zijn getroffen, nauwelijks minder zal worden. De meest hectische week, met de atletiekwedstrijden en talloze andere naar een climax groeiende competities, moet nog komen. De toestroom van bezoekers naar de Olympic circle, toch al schromelijk onderschat, zal alleen maar groter worden.

Niet alleen Amerikaanse arrogantie en botte minachting voor wensen van niet-Amerikanen liggen ten grondslag aan de kritiek die nu van overal (behalve vanuit Amerika zelf) op de Olympische stad neerdaalt.

De soms stuitende, soms lachwekkende taferelen in de stad en rond het Olympisch atletendorp hangen ook rechtstreeks samen met de extreme veiligheidsmaatregelen. Zelfs op de verst afgelegen plaatsen van handeling (de belofte van 'compacte' Spelen is eveneens op grove wijze geschonden) ontbreekt elke flexibiliteit.

Dat is begrijpelijk uit het oogpunt van de 'maximale bescherming' die deelnemers, andere geaccrediteerden en toeschouwers wordt 'gegarandeerd', maar tegelijk belachelijk omdat zo'n garantie niet te geven valt. Zeker niet als de infrastructuur ondeugdelijk is en de massaliteit overstelpend.

De Olympische Spelen zijn te groot geworden - in ieder geval te groot voor Atlanta.

Het Internationaal Olympisch Comité besteedde destijds miljoenen om tot een verantwoorde keuze te komen tussen de kandidaat-steden voor de Centennial Games. Het liet zich volgaarne in de luren leggen door de commercieel interessantste gegadigde en moet daarmee als de hoofdschuldige voor Badlanta worden aangemerkt.

Meer over