Nieuws

Babyboom en migratie stuwen bevolkingsgroei, minder krimpgemeenten in het noorden

De Nederlandse bevolking groeide in 2021 veel sneller dan in 2020. Het geboortecijfer steeg met bijna 7 procent, terwijl de sterfte even hoog bleef. Ook nam de immigratie toe en waren er juist minder mensen die Nederland verlieten. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Semina Ajrovic
Peuterzwemmen in Alphen aan den Rijn. Beeld Werry Crone / ANP
Peuterzwemmen in Alphen aan den Rijn.Beeld Werry Crone / ANP

Bevolkingsgroei vrijwel terug op pre-coronaniveau

In 2021 groeide de Nederlandse bevolking met naar schatting 118 duizend inwoners tot bijna 17,6 miljoen. Dit is een iets kleinere toename dan voor de pandemie, maar bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. Het inwonertal nam in dat jaar toe met slechts 68 duizend, met name omdat de immigratie onder invloed van de coronamaatregelen en inreisbeperkingen afnam. In het afgelopen jaar vestigden zich weer meer immigranten in Nederland dan in 2020: volgens de voorlopige cijfers ruim 245 duizend. Omdat een deel van de immigranten ook het land verlaat, kwamen er per saldo bijna 107 duizend inwoners bij door migratie. Ongeveer de helft van deze personen kwam uit Europa. Er vertrokken ruim 3 duizend Nederlanders meer naar het buitenland dan er terugkeerden. Een jaar eerder keerden juist meer personen terug dan er vertrokken.

Meer kinderen geboren, sterfte blijft hoog

De pandemie heeft tot een kleine babyboom geleid. De geboortecijfers waren vorig jaar bijna 7 procent hoger dan in 2020. In 2021 werden bijna 180 duizend kinderen geboren, in de vier voorgaande jaren schommelde dit aantal rond de 169 duizend. Er stierven ruim 168 duizend personen, vrijwel evenveel als in 2020. Aan het begin van 2021 en sinds augustus overleden er meer mensen dan verwacht voor de tijd van het jaar. Dit viel samen met het oplopend aantal coronabesmettingen.

Minder krimpgemeenten in het noorden, meer verhuizingen uit de Randstad

In 2021 hadden 47 gemeenten te maken met een bevolkingskrimp, een jaar eerder was dit aantal 61. Vooral in het noorden van het land kregen gemeenten er per saldo meer inwoners bij door de trek vanuit de Randstad naar minder dichtbevolkte delen van het land. Waar in 2020 in 14 van de 40 gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe het aantal inwoners daalde, gold dit het afgelopen jaar in slechts 3 gemeenten. Het afgelopen jaar kampte vooral Zuid-Limburg met een dalend aantal inwoners, en in mindere mate ook de Achterhoek. De betreffende gemeenten hebben een relatief oude bevolking, waardoor er meer sterfgevallen dan geboorten zijn. De bevolking groeide dit jaar – weer – veruit het sterkst in Flevoland. De groei was het kleinst in Limburg, waar het aantal inwoners in 2020 nog daalde.

Meer over