Baas weigert vaker crèche te betalen

Duizenden ouders die van hun werkgever een tegemoetkoming voor kinderopvang krijgen, dreigen weer deels zelf voor de kosten te moeten opdraaien....

De gedeelde-kosten-regeling werd enkele jaren geleden in het leven geroepen onder druk van bedrijven waar relatief veel vrouwen werken. De bedrijven vonden het onredelijk dat zij voor de kosten van kinderopvang moesten opdraaien, terwijl de bedrijven van de (mannelijke) partner buiten schot bleven.

De Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen (SUK) in Utrecht, een van de grotere bemiddelaars voor bedrijfskinderopvang in Nederland, bevestigt dat zo'n 20 procent van de ouders wordt gedupeerd door de regeling, doordat de werkgever van de partner weigert mee te betalen.

Volgens de stichting lukt het in 40 procent van de gevallen toch nog om de werkgever te overreden mee te betalen. 'Maar voor die anderen is het inderdaad heel vervelend. Zij moeten nu zelf weer meer meebetalen', aldus SUK-directeur Bot.

Een plaats voor tweeënhalve dag per week in een bedrijfskinderopvang kost gemiddeld 11.500 gulden per jaar. De werkgever neemt ruwweg eenderde van de kosten voor zijn rekening. In heel Nederland zijn ongeveer 45.500 bedrijfsplaatsen, waar zo'n 125 duizend kinderen naartoe gaan.

Volgens de SUK-directeur Bot weigeren steeds meer bedrijven om meer dan de helft van de kosten van een opvangplaats te betalen. Als argument daarvoor geven bedrijven aan dat de regeling op die manier kan worden uitgebreid voor meer werknemers. Sociale partners hebben zich verplicht om de komende jaren bij 90 procent van de bedrijven in de CAO afspraken over kinderopvang te hebben gemaakt.

Het ministerie van VWS noemt het 'een zeer onwenselijke ontwikkeling' dat bedrijven niet meewerken aan de kostenregeling voor kinderopvang. 'We streven er juist naar dat straks alle bedrijven mee betalen aan kinderopvang', aldus een woordvoerder. Dat moet op 1 januari 2003 een feit zijn als de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang van kracht wordt.

Ouders, overheid en werkgevers betalen dan ongeveer evenveel aan kinderopvang. Werkgevers moeten dan 17,5 procent voor hun rekening nemen.

Meer over