Baangarantie hogeschool moet prikkelen tot studievoortgang

Studievoortgang, niet het trekken van studenten, is de belangrijkste reden waarom de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Rotterdam zijn studenten een baangarantie biedt....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

'De helft van onze studenten studeert binnen vier jaar af, en dat aantal moet omhoog', legt de voorzitter van het college van bestuur, G. Egas Repáraz, uit. De garantie op een baan, waarvoor een van de voorwaarden is dat de student binnen vier jaar afstudeert, 'is een manier om studenten te prikkelen'.

Volgens Egas Repáraz hebben maatregelen om de studie te stroomlijnen - betere begeleiding, meer mogelijkheden om tentamen te doen - wel als effect dat de studie minder uren kost. Maar studenten gebruiken de vrijgekomen tijd niet om te studeren. Ze nemen bijvoorbeeld een baantje, of gaan meer aan sport doen.

De regeling geldt met ingang van het studiejaar 1997-'98 tot 2002 voor alle opleidingen aan de HES, met uitzondering van de internationale opleiding ISER. De eerste studenten die met de garantie te maken krijgen, studeren in 2001 af.

De HES leidt op tot econoom, accountant of bedrijfsinformaticus. Voltijds studenten komen voor de baangarantie in aanmerking als ze binnen de officiële termijn van vier jaar afstuderen. De banen die worden aangeboden, zijn op hbo-niveau en sluiten aan bij de opleiding. Een student die een geschikte baan weigert, krijgt zijn collegegeld niet terug. Een geschillenregeling moet een oplossing bieden voor eventuele conflicten.

De HES werkt voor de baangarantie samen met de uitzendorganisatie Randstad, die gaat bemiddelen bij het vinden van een reguliere baan. Het is niet de bedoeling dat de studenten in tijdelijke banen terechtkomen. Hogeschool en uitzendbureau delen het financiële risico. Egas Repáraz schat dat risico niet zo groot. Afgestudeerden van de HES vinden nu al zonder veel moeite een baan: 95 procent is binnen een paar maanden onder dak. Jaarlijks studeren in Rotterdam gemiddeld vierhonderd studenten af. Egas denkt dat het aantal afgestudeerden dat geen baan vindt, maximaal tussen de tien en twintig zal liggen. Als het collegegeld de komende jaren zo hoog blijft als het nu is, 2700 gulden, kost een werkloze afgestudeerde HES en Randstad 10.800 gulden.

Meer over