Baan voor jonge kantinedame

Met de campagne Jeugd op Zoek heeft uitzendbureau Randstad in vijf weken tijd ruim achtduizend jongeren aan werk geholpen. Dat zijn volgens het bemiddelingsbedrijf fors meer nieuwe jonge uitzendkrachten dan normaal. Hoewel het beoogde aantal van tienduizend banen niet is behaald, kijkt Randstad tevreden op de actie terug.

VAN ONZE VERSLAGGEVER TIES BROCK

AMSTERDAM - 'Het bleek toch heel lastig om bij werkgevers vacatures los te krijgen', zegt woordvoerster Suzan Bloemscheer van het uitzendbureau. 'Dat meer dan achtduizend jongeren nu aan de slag kunnen, is daarom pure winst. Bedrijven zonder vacatures hebben door ons initiatief besloten toch die jonge kantinedame aan te nemen.'

Randstad heeft de campagne samen met oud-Kamerlid Mirjam Sterk, ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, georganiseerd. Deel van de actie is een bus die werkzoekenden tussen 18 en 27 jaar langs potentiële werkgevers rijdt.

Het initiatief heeft de doelgroep vooral banen bezorgd in de administratie, de horeca en de telefonische dienstverlening. Ongeveer de helft van de uitzendkrachten heeft werk gevonden voor meer dan dertig uur per week.

Simpel baantje

'Achtduizend banen is een mooie score', beaamt voorzitter Robbert Coenmans van FNV Jong. 'Maar veel jongeren komen nu op een plek te-recht waar ze niet thuishoren. Ze zetten geen eerste stap in hun carrière, maar krijgen een simpel uitzendbaantje. Toch kan dat genoeg zijn om de huur te betalen. Ik roep Randstad daarom op vooral zo door te gaan. Uitzendkrachten moeten over een paar maanden immers weer een nieuwe baan hebben.'

De strategie van Jeugd op zoek is zinvol, zegt ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, maar deze campagne is lang niet genoeg. 'Het is goed om bedrijven te prikkelen jongeren in dienst te nemen. Maar uiteindelijk gaat het om de structurele vraag naar werknemers. Die moet groeien en dat vergt investeringen van het midden- en kleinbedrijf. De overheid moet daarom investeren in industriebeleid en kredieten voor ondernemingen vrijmaken. Jongeren zijn beter opgeleid dan ooit, die horen niet op de reservebank.'

Plezierig

In augustus bedroeg de jeugdwerkloosheid 17 procent, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jeugd op Zoek zal dat niet veranderd hebben, verwacht hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het onderzoeksbureau.

'Het is plezierig voor de jongeren die werk hebben gevonden, maar deze actie is een druppel op een gloeiende plaat. Om de jeugdwerkloosheid op te lossen, is structurele economische groei nodig.'

Daar is ambassadeur Mirjam Sterk het mee eens. 'Maar zelfs het kabinet kan die knop nog niet vinden. Laat staan dat ik dat kan doen.'

De Jeugd op Zoek-bus rijdt nog tot 11 oktober door.

undefined

Meer over