B & W: maar drie ex-wethouders in Rotterdam declareerden fout

Het Rotterdamse college van B & W heeft een mild oordeel geveld over de (ex-)wethouders die in opspraak waren geraakt wegens hun declaratiegedrag in de jaren tachtig en negentig....

Drie andere oud-wethouders gaan na gesprekken met het college vrijuit. Een vierde heeft geld dat ten onrechte zou zijn gedeclareerd al terugbetaald. Ex-burgemeester Peper werd bij de gesprekken buiten beschouwing gelaten, omdat tegen hem een strafrechtelijk onderzoek loopt. Allen waren eerder genoemd in het rapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR), dat in maart verscheen.

'De veronderstelling dat bij Rotterdamse oud-wethouders sprake zou zijn van een bewuste keuze voor zelfverrijking is niet aan de orde. Wij zijn overtuigd van hun integriteit', aldus het college.

Het trio dat nog in opspraak is, bestaat uit de CDA'er R. Smit en de PVDA'ers R. den Dunnen en J. Linthorst. Ondanks de gesprekken met B & W weigeren zij het ten onrechte gedeclareerde geld aan de gemeente terug te betalen, zoals ex-wethouder E. Hallesleben eerder wel deed. Smit is Rotterdam 907 gulden verschuldigd, Linthorst 521 gulden. Voor Den Dunnen moet het bedrag nog worden vastgesteld.

Het milde oordeel van B & W staat in schril contrast met de conclusies van het eerdere COR-rapport. Daarin was sprake van 'niet-functionele' uitgaven die honderdduizenden guldens bedroegen. Volgens de KPMG, dat het onderzoek uitvoerde, bestaat er een groot verschil tussen het beoordelen van functionaliteit en het vaststellen of een uitgave een uitsluitend privé-karakter draagt. De gesprekken tussen het college en de oud-wethouders betroffen slechts het privé-karakter.

De Stadspartij en de SP vinden de afhandeling van de declaratie kwestie onvoldoende en zullen dat op 7 december tijdens het raadsdebat aan de orde stellen.

Meer over