Auto-immuun

Tijdens de verhoren van de enquêtecommissie Bijlmerramp was wanneer de medische implicaties bij omwonenden en hulpverleners als gevolg van deze catastrofe ter tafel kwamen, voortdurend sprake van 'de zeldzame auto-immuunziekte'....

Hoezo, 'de zeldzame auto-immuunziekte?' Als artsen dienen zowel mevrouw Borst als de heer Oudkerk te weten dat auto-immuunziekten helaas allerminst zeldzaam zijn. Wanneer daar bovendien bij wordt vermeld dat deze ziekte 'slechts 25 op de honderdduizend mensen' kan treffen, wordt een vertekend beeld geschetst van de werkelijkheid. Primair is daarbij de vraag van belang, om welke van de tientallenvarianten auto-immuunziekten het hier in feite gaat.

Voor zover mij als leek bekend, moeten onder andere alle reumatische aandoeningen onder de categorie 'auto-immuunziekten' worden gerangschikt. Een variant daarvan is in 1937 door de Duitse medicus prof.dr. Friedrich Wegener beschreven 'Ziekte van Wegener', een chronisch ziekte welke soms, soms ook niet, zeer ernstige aandoeningen tot gevolg kan hebben.

Deze ziekte komt in ons land bij plus minus 200 patiënten op de totale bevolking voor. Dat kan je inderdaad zeldzaam noemen. Maar als verder is vastgesteld dat ook aids een auto-immuunziekte is, waarbij dus het afweermechanisme zichzelf vernietigt, dan denk ik dat de term 'de zeldzame auto-immuunziekte' misplaatst, dus misleidend is.

Bij aids is bekend dat een groot aantal varianten van het HIV-virus de oorzaak is. Bij de 'Bijlmervariant' zal slechts langdurig en grondig onderzoek kunnen uitwijzen of het hier om een al dan niet beschreven variant van een 'auto-immuunziekte' gaat.

SON EN BREUGEL

Fred Op de Coul

Meer over