Auteurs voor de bètacanon

De bèta-canoncommissie is het begeleidend orgaan van dit project. Hieronder staan de namen van alle commissieleden. In de rechterkolom vindt u de namen van de auteurs die de artikelen schrijven voor deze wiki. Klik op een naam voor meer informatie over deze auteur.

Karlijn van Aerde
Drs. Karlijn van Aerde (1978) is afgestudeerd als medisch bioloog aan de Universiteit van Utrecht. Ze promoveert komend najaar bij de groep Experimentele Neurofysiologie van het Center for Neurogenomics and Cognitive Research aan de VU in Amsterdam op elektrofysiologisch onderzoek naar attentie, zowel op celniveau als op netwerkniveau.
Haar belangstelling voor hersenen dateert uit de vroege puberteit: ze wilde wel eens weten waar verliefdheid is gelokaliseerd in de hersenen. In diezelfde tijd werd ze ook 5e bij de nationale judokampioenschappen en won ze met de Tilburgse jeugdtheatergroep de eerste prijs bij met improvisatietoneel op thema's van de Russische absurdist Charms. Maar de hersenen is ze trouw gebleven: waar verliefdheid zit, en hoe dat er hersentechnisch uitziet, daar is ze nog niet achter, maar dat komt nog wel!

David Baneke
Drs. David Baneke (1979) is historicus, verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daar legt hij de laatste hand aan een proefschrift over de rol van de natuurwetenschappen in cultuur en maatschappij in de eerste helft van de Twintigste Eeuw. Hoe dachten intellectuelen toen over vragen als: kan wetenschap een grondslag bieden voor moraal of wereldvrede? Moet wetenschappelijk onderzoek altijd 'nuttig' zijn? Wat moeten studenten leren op een universiteit? Allemaal onderwerpen die nog steeds actueel zijn. Eerder publiceerde hij over de geschiedenis van de twintigste-eeuwse astronomie en over de faculteit natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast was hij contrabassist in vele ensembles en orkesten, waaronder het Nederlands Studentenorkest en het Ricciotti Ensemble, 's werelds enige straatsymfonieorkest.

Eric Berkers
Dr. Eric Berkers (1965) is als historicus verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij promoveerde op onderzoek naar de Rijkswaterstaat en publiceerde onder andere over geodesie en het kadaster. Momenteel doet hij onderzoek naar het innovatieve vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en transities in de Nederlandse gezondheidszorg in de 20ste eeuw.

Hester Bijl
Prof. dr. ir. Hester Bijl (1970) is Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Zij werkt daar aan simulaties van stromingen rond vervormende vliegtuigvleugels en windturbinebladen. Daarbij neemt zij de invloed van onzekerheden oa. in materiaaleigenschappen in haar uitkomsten mee. Hester is afgestudeerd in de Technische Wiskunde en in de Engelse Taalkunde en is gepromoveerd in de Numerieke Stromingsleer.

Tom Bloemberg
Drs. Tom Bloemberg (1981) studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Tijdens zijn studie verrichtte hij bijna twintig studentassistenschappen in uiteenlopende vakgebieden als chemische synthese, statistiek, quantummechanica, programmeren, spectroscopie en chemische analyse. Sinds september 2006 is hij op de RU werkzaam als promovendus in de chemometrie, een vakgebied dat probeert met wiskundige en statistische methoden chemische meetgegevens te analyseren. Voor zijn proefschrift probeert hij een computer te leren uit metingen aan gebruikte dialyse-oplossingen af te leiden of nierpatiënten buikvliesontsteking aan het ontwikkelen zijn. Op die manier kan er op tijd worden ingegrepen om complicaties te voorkomen.

Micha Bonn
Prof dr. Micha Bonn (1971) is hoogleraar experimentele fysica, verbonden aan het FOM-Instituut voor Atoom en Molecuulfysica. Hij bestudeert met lasers de interacties tussen moleculen in de celwand. Bonn studeerde scheikunde met een beetje filosofie in Amsterdam, waar hij ook promoveerde. Als postdoc werkte hij in New York en Berlijn.

Margo van den Brink
Drs. Margo van den Brink (1978) studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht. Zij doet nu promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Planologie van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de verandering van Rijkswaterstaat in het Nederlandse rivierbeheer. Centraal staat hoe deze van oudsher technische ingenieursorganisatie zich tijdens de ontwikkeling en uitvoering van het nieuwe rivierenbeleid Ruimte voor de Rivier probeert te ontwikkelen tot een publieksgericht overheidsbedrijf. Samen met Tamara Metze van de Universiteit van Amsterdam redigeerde zij het boek 'Words matter in policy and planning: discourse theory and method in the social sciences' (2006) over de rol van taal in beleidsprocessen.

Marit Brommer
Drs. Marit Brommer (1977) studeerde geografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij werkt momenteel als onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Komend jaar hoopt zij de laatste hand te leggen aan haar proefschrift over de invloed van klimaatverandering op kustsystemen.

Jeanine Daems
Drs. Jeanine Daems (1980) studeerde wiskunde en wijsbegeerte van de wiskunde. Zij doet promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden naar de geschiedenis van de wiskundige kristallografie. Samen met haar collega Ionica Smeets maakt zij de site www.wiskundemeisjes.nl, die onlangs tweemaal in de prijzen viel bij de Dutch Bloggies. Wiskundemeisje werd zowel verkozen tot het best geschreven weblog als het beste themablog van Nederland.

Erik Danen
Dr. Erik Danen (1965) is aan de Radboud Universiteit te Nijmegen gepromoveerd als bioloog op onderzoek naar de 'handen en voeten' van een cel die we adhesie receptoren noemen. Daarna is hij de signalen gaan bestuderen die door diezelfde receptoren de cel in worden gestuurd. Eerst in Amerika, later bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam en nu aan de Universiteit van Leiden. Vanaf zijn zevende is hij een fervent judoka geweest met onder andere zilver en goud op de nationale studentenkampioenschappen. Maar langzaamaan heeft de liefde voor het onderzoek de sport naar een tweede plek geduwd. Inmiddels heeft hij geleerd dat cellen die zich met die adhesie receptoren aan hun omgeving vast houden signalen binnenkrijgen die hun overleving, celdeling en beweeglijkheid beïnvloeden. Veranderingen hierin heeft grote implicaties voor ziekteprocessen en hij zoekt naar mogelijkheden om hierop in te grijpen.

Jeroen van Dongen
Dr. Jeroen van Dongen (1974) is als wetenschapshistoricus en NWO Veni-Fellow verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde theoretische natuurkunde op de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 2002 op het werk van Einstein. Na een postdoc in Berlijn is hij sinds 2004 op het California Institute of Technology als redacteur betrokken bij de Collected Papers of Albert Einstein, de complete uitgave van Einsteins publicaties en correspondentie.

Sander van Doorn
Dr. Sander van Doorn (1976) studeerde biologie in Utrecht. In 2004 promoveerde hij cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift 'Sexual Selection and Sympatric Speciation'. Sinds augustus 2006 werkt hij als post-doc in de VS, deels aan de universiteit van Texas in Austin, deels aan het Santa Fe Institute. Hij houd zich bezig met vraagstukken op het grensvlak van de evolutiebiologie, gedragsbiologie, erfelijksheidsleer en ecologie.

Hij schreef voor kennislink onder andere: 'Het ontstaan van nieuwe soorten', 'Weg met de man! - Voor- en nadelen van seksuele reproductie', 'De evolutie van macho's en nerds'.

Van Doorn is lange tijd actief geweest als tienerwerker in een protestantse gemeente. Als 'christelijk evolutiebioloog' is hij betrokken geweest bij de discussie rond Intelligent Design, waar hij kritisch over is. Hij schrijft met enige regelmaat stukjes over het spanningsveld tussen wetenschap en geloof. Sander van Doorn is een fervent voorstander van taalkundige diversiteit:'Ik versta vloeiend Twents, maar spreek het jammer genoeg maar matigjes'.

Ab Flipse
Drs. Ab Flipse (1977) studeerde natuurkunde en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). Hij werkt sinds een jaar als promovendus bij afdeling wetenschapsgeschiedenis van diezelfde universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de discussies over geloof en natuurwetenschap die begin twintigste eeuw onder Nederlandse gelovigen gevoerd werden. Ter ere van het 75-jarig bestaan van de Faculteit Natuurkunde en Sterrenkunde van de VU, publiceerde hij in 2005 het boek 'Hier leert de natuur ons zelf den weg', over de geschiedenis van de faculteit. Op zijn website zijn een aantal columns van zijn hand te lezen.

Thomas Groen
Ir. Thomas Groen (1978) studeerde Tropisch Landgebruik aan de Wageningen Universiteit. Na zijn studie werkte hij een jaar als onderzoeker Onderzoeksbreau DLO aan een studie naar de kosten van het vastleggen van CO2 in bossen.In 2003 begon hij met een promotieonderzoek naar de effecten van vuur en begrazing op de vorming van vegetatiepatronen in savannes. Hij verdedigt zijn proefschrift in september. Inmiddels werkt hij weer bij DLO.

Martin van Hecke
Auteur Martin van Hecke (1967) studeerde natuurkunde aan de UvA inAmsterdam. Hij is in 1996 gepromoveerd aan de Universiteit Leidenop de theorie van patroon formatie. Na enige omzwervingen leidthij nu in Leiden een groep die onderzoekt hoe zandkorrels,schuimbellen en andere deeltjes zich spontaan organiseren wanneerzij in beweging worden gebracht.

Anneke van Heteren
Anneke H. van Heteren, MSc (1984) is biogeologe met een fascinatie voor menselijke evolutie en eiland-evolutie, ze heeft haar bachelor in Leiden binnen 3 jaar afgerond en haar master ook 2 maanden eerder dan gepland. Ze deed afstudeeronderzoek naar de Hobbits op het Indonesische eiland Flores en een tweede project over de Dodo. Vanaf 1 juli 2007 is ze PhD student aan Roehampton University in London, waarvoor ze al een maand veldwerk in Armenië verrichte.

Martin van den Heuvel
Dr. Ir. Martin van den Heuvel (1978) studeerde Technische Natuurkunde aan de universiteit Twente en is in 2002 cum laude afgestudeerd bij Philips Research. Daarna is hij begonnen aan een promotieonderzoek aan de TU Delft binnen de vakgroep Moleculaire Biofysica onder leiding van prof. dr. Cees Dekker. Hij is in september cum laude gepromoveerd op een proefschrift dat onderzoek beschrijft op het grensvlak van de biofysica en de nanotechnologie.

In zijn promotieonderzoek heeft Van den Heuvel biologische motoren gebruikt om microscopische buisjes uit de cel te transporteren door nanostructuren op een chip. Hierbij wist hij met behulp van elektrische velden de moleculen één voor één in de gewenste richting te sturen. Daarnaast heeft hij nanotechnologie gebruikt om elektrische en mechanische eigenschappen van biomoleculen te onderzoeken. Zijn promotieonderzoek heeft onder meer geleid tot een tweetal publicaties in Science.

Liza Huijse
Drs. Liza Huijse (1980) is natuurkundige. Zij kreeg in 2006 de Pieter Zeemanprijs voor de beste natuurkundescriptie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar werkt zij nu aan promotieonderzoek naar de relatie tussen de eigenschappen van materie en de elementaire deeltjes waaruit die is opgebouwd.

Staas de Jong
Staas de Jong behaalde zijn MSc. in de Informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is momenteel promovendus bij het LIACS aan de Universiteit Leiden. Staas is vooral geïnteresseerd in tactiele interactie en muzikale interfaces.

Albert Kettner
Ir. Albert Kettner (1970) studeerde tropische bosbouw aan de Wageningen Universiteit. Na 4 jaar bij Rijkswaterstaat te hebben gewerkt, begon hij aan promotieonderzoek dat hij in oktober aan de Technische Universiteit Delft verdedigt. Hij bestudeerde met behulp van computer modellen wat de effecten van klimatologische veranderingen en menselijk ingrijpen zijn op de afvoer van water en sedimenten van rivieren. Zijn promotieonderzoek is deels uitgevoerd aan de Universiteit van Colorado, Verenigde Staten, waar hij na zijn promotie ook weer naartoe terugkeert om te werken aan een grootschalig riviererosie project van de NASA. Albert Kettner heeft naast zijn werk een voorliefde voor (toer)skiën en fietsen.

Jeanine Kippers
Dr. Jeanine Kippers (1973) is econometrist. Zij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op empirisch onderzoek naar contante betalingen. Zij was in die tijd werkzaam bij De Nederlandsche Bank en heeft daar ondermeer bijgedragen aan de voorbereiding op de euro-invoering in 2002. Momenteel beoordeelt zij risicomodellen die worden gebruikt binnen de Rabobank Groep.

Frederic van Kleef
Drs. Frederic van Kleef (1979) is afgestudeerd als architectuur- en stedenbouwhistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als promovendus aan dezelfde universiteit verricht hij historisch onderzoek naar de invloed van de civiele techniek op de stedenbouw in de 20ste eeuw. Zijn project is een poging de bestaande canonieke stedenbouwgeschiedenis aan te vullen met de technische dimensie van buizen, kabels en wegen. Hoe zijn omvangrijke werken als de centrale riolering en de ringwegen in de stad tot stand gebracht en in hoeverre zijn die in stedenbouwkundige ontwerpen terug te vinden? De hypothese van het onderzoek luidt dat de onder- en bovengrondse netwerken voor energie, hygiëne, communicatie en verkeer in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de (planmatige) wording van de hedendaagse stad.

Marijn Luijten
Drs. Marijn Luijten (1976) studeerde biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nu werkt hij als promovendus aan de Universiteit Utrecht binnen de vakgroep ontwikkelingsgenetica onder leiding van Ben Scheres (Winnaar Spinozaprijs 2006). Zijn onderzoek richt zich met name op de identificatie van genen die betrokken zijn bij patroonvorming en stamcelidentiteit in planten. Tot dusver hebben zijn bevindingen bijgedragen aan twee publicaties in Nature. Marijn is in zijn vrije tijd actief en passief betrokken bij de wielersport.

Martine Maan
Dr. Martine Maan (1974) studeerde biologie in Groningen. Daarna werkte ze kort bij de Koninklijke Luchtmacht als onderzoeker vogelaanvaringspreventie. In 2000 begon ze haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Ze onderzocht de snelle soortsvorming van cichlide vissen in het Oost-Afrikaanse Victoriameer. Ze promoveerde cum laude in 2006. Op dit moment werkt ze als post-doc aan een onderzoek naar Panamese gifkikkers en is verbonden aan de Universiteit van Texas in Austin in de VS en het Smithsonian Instituut voor Tropisch Onderzoek in Panama.
Martine is geinteresseerd in het ontstaan van variatie binnen en tussen diersoorten. Zij kijkt daarbij vooral naar eigenschappen die te maken hebben met communicatie, zoals zintuigen en signalen.

Huib Mansvelder
Dr. Huib Mansvelder (1968) is universitair hoofddocent Neurobiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde en promoveerde aan dezelfde universiteit, na enkele jaren geluidstechniek, cello en piano te hebben gestudeerd. Hij onderzoekt hoe netwerken van hersencellen informatie opslaan, en hoe dit vermogen verandert bij blootstelling aan verslavende stoffen zoals nicotine, alcohol. Ook is hij geinteresseerd in wat er gebeurt in netwerken van verstandelijk gehandicapten. Voor zijn onderzoek ontving Mansvelder een aantal prijzen en fondsen. Hij is lid van 'de jonge academie', een groep van jonge onderzoekers die reeds hun sporen hebben verdient.

Charles Mathy
Drs. Charles Mathy (1982) studeerde natuurkunde met een vleugje wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 werd de aantrekkingskracht van de Verenigde Staten te groot, en sindsdien is hij bezig met zijn promotieonderzoek op de natuurkunde faculteit van Princeton University. Hij werkt aan koude atoomgassen, in het bijzonder aan het gebruik van deze gassen als simulatoren van verscheidene natuurkundige systemen, bijvoorbeeld supergeleiders en quantum computers. Gassen zijn lekker gehoorzaam, vooral als de temperatuur een paar Kelvin is. Zijn geld komt van het het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar helaas is zijn werk niet 'classified'.
Charles houdt zich ook bezig met goochelen (vooral met kaarten), gitaarspelen, en dansen. Het gerucht gaat dat hij ook Chinees probeert te leren.

Lucie de Nooij
Lucie de Nooij, BaSc (1984) volgde de de bachelor natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, met een minor economie. Zij volgt nu de master deeltjesfysica bij het Nederlands Instituut voor Kernfysica in Amsterdam. Afgelopen zomer liep zij stage bij CERN in Zwitserland. Tijdens haar studie organiseerde zij symposia bij happyChaos.

Vincent van der Noort
Drs. Vincent van der Noort (1980) studeerde wiskunde met een vleugje natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2005 werkt hij als Assistent in Opleiding bij het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op oneindig dimensionale meetkundige objecten, die zoveel symmetrie bezitten dat ze toch door mensenhersens te begrijpen zijn. 'In het bijzonder onderzoek ik hoe je het ene object met 'duwen en trekken' in het andere kunt omvormen zonder dat de symmetrie onderweg verloren gaat.'

Vincent is een fanatiek pleitbezorger van de wiskunde. Zo schreef hij verschilllende populair-wetenschapplijke artikelen die te lezen zijn op zijn website en hij is begeleider van wiskunde-zomerkampen voor scholieren. Daarnaast speelt hij piano bij toneelvoorstellingen in Amsterdam en omstreken.

David van Paesschen
David van Paesschen (1984) behaalde zijn B.Sc. in de Cognitieve Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze opleiding was David medeheroprichter en eindredacteur van De Connectie, een landelijk blad over kunstmatige intelligentie. Momenteel is hij bezig aan de masteropleiding Media Technology aan de Universiteit Leiden. Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar het menselijk redeneren en de visuele perceptie.

Bas Ponsioen
Drs. Bas Ponsioen (1977) is medisch bioloog. Hij studeerde aan de UvA. Sinds een aantal jaar doet hij promotieonderzoek op het Nederlands Kanker Instituut. Met behulp van fluorescentie-microscopie bestudeert hij moleculaire signalen binnenin de cel en tussen cellen onderling. Dit zijn signalen die betrokken zijn bij kanker. Bas Ponsioen is gevorderd bergbeklimmer en gepassioneerd violist.

Jasper Poort en Pieter Roelfsema
Drs. Jasper Poort (1982) studeerde Psychologie in Leiden en Cognitive Neuroscience in Nijmegen. Momenteel is hij promovendus aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen in Amsterdam. Prof. Dr. Pieter Roelfsema (1965) studeerde geneeskunde in Groningen, promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam en is nu directeur van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen in Amsterdam. Hij is tevens hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij doen onderzoek naar visuele informatieverwerking en aandacht.

Jelle Ritzerveld
Dr. Jelle Ritzerveld (1981) is theoretisch sterrenkundige. Hij promoveerde onlangs aan de Universiteit Leiden op een nieuwe methode om het transport van licht door materie te volgen en te berekenen. Dit resulteerde in het eerste nauwkeurig 3D beeld van de allereerste sterren in het universum. Ritzerveld geeft veelvuldig publieke lezingen over zijn eigen vak, de computationele astrofysica, maar wordt ook regelmatig gevraagd te spreken over z'n andere grote interesse, de moderne cryptografie.
Hij is gefascineerd door het universeel terugkerende patroon van een bijenkorf of dat van bierschuim in de natuur. Samen met prof. Vincent Icke en prof. Rien van de Weygaert schrijft hij specifiek over dit onderwerp een boek, dat in 2008 zal verschijnen.
Gedurende zijn studie was hij werkzaam als ontwikkelaar van GSM applicaties bij Vodafone, en vervolgens als cryptograaf bij een smartcard bedrijf. Momenteel is hij werkzaam als kwantitatief risicoanalist bij ABN AMRO. Hij is altijd te porren voor een uurtje squash, en brengt vele uren door in snooker- en poolcentra.

Jesper Romers
Jesper Romers B. Sc. heeft zijn bachelor technische natuurkunde aan de TU Delft behaald, en studeert binnenkort af bij professor Sander Bais in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de toepassingen van topologische veldentheorie in quantum computatie: een veelbelovende aanpak om een volkomen nieuwe generatie computers te maken. Zodra zij gerealiseerd zijn, zal dit leiden tot grote vooruitgang in gebieden varierend van fundamentele natuurkunde en biochemie tot cryptografie en digitale communicatie.

Robert van Rooij
Dr. Robert van Rooij (1966) studeerde filosofie in Nijmegen en taalkunde in Tilburg. Hij is gepromoveerd in Stuttgart en is nu verbonden aan het Institute for Logic, Language and Computation aan de Universiteit van Amsterdam (afdeling filosofie) waar hij een project leidt over taal en speltheorie. Zijn interesse gaat vooral uit naar de relatie tussen taal en betekenis.

Michelle van Roost
Ir. Michelle van Roost (1978) studeerde levensmiddelentechnologie aan de HAS Delft en Wageningen Universiteit. Naast voedsel en voeding heeft ze zich verdiept in consumentengedrag en communicatie. Tijdens haar studie werkte ze bij voedsel.net en heeft ze samen met een team internationale studenten www.food-info.net opgezet, een internationale vraagbaak over voedsel & voeding. Aan het eind van haar studie werkte ze als redacteur bij de vakbladen Elsevier Voedingsmiddelen Industrie en Food Engineering & Ingredients. Nu werkt bij Schuttelaar & Partners, een communicatieadviesbureau dat zich voornamelijk richt op duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen binnen de agri-foodsector. Daarnaast is ze actief bestuurslid van de 'NVVL, network for foodexperts'.

Appy Sluijs
Dr. Appy Sluijs (1980) is paleoklimatoloog en biogeoloog aan de sectie Palaeo-ecologie, Institute of Environmental Biology, Departement Biologie, Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2006 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de fossiele broeikascatastrofe van het Paleoceen - Eoceen temperatuursmaximum.

Ionica Smeets
Ir. Ionica Smeets (1979) studeerde technische wiskunde aan de Technische Universiteit Delft. Zij doet nu promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden naar benaderingen van getallen. Daarnaast werkt ze een dag per week als nationaal pr-medewerker wiskunde en samen met collega Jeanine Daems schrijft ze een weblog over alles wat leuk is aan wiskunde: www.wiskundemeisjes.nl

Daphne Stam
Dr. Daphne Stam (1969) studeerde Natuurkunde aan de VU in Amsterdam, waar ze afstudeerde en promoveerde in de vakgroep Planeetatmosferen. Tijdens haar promotieonderzoek, dat gedeeltelijk op het KNMI plaatsvond, hield ze zich voornamelijk bezig met berekenen hoe licht verstrooit in de
aardatmosfeer. Als postdoc bij Cornell University in de VS onderzocht ze de atmosferen van
Saturnus, Uranus en Neptunus. Terug in Nederland, paste ze op de Universiteit van Amsterdam haar kennis van lichtverstrooiing opgedaan bij zonnestelsel-planeten, toe op exoplaneten. Nu doet ze onderzoek aan vooral aardachtige exoplaneten en zonnestelsel-planeten bij Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU in Delft en bij SRON, het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut, in Utrecht.

Marc Strous
Dr. Ir. Marc Strous (1971) studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft. Nadat hij zijn ingenieursdiploma gehaald had, begon hij aan diezelfde universiteit met een promotieonderzoek dat hij cum laude afrondde. De sleutelpublicatie in zijn proefschrift, waarin de anammox-bacterie werd ontmaskerd, trok wereldwijde belangstelling. De bacterie werd tot dan toe als onmogelijk beschouwd. Strous zat ook achter de eerste toepassingen bij afvalwaterzuivering. Na een kort verblijf als post-doc in Autralie zette Strous in Nijmegen zijn onderzoek naar 'onmogelijke' bacteriën voort. Hij verzorgt daar de dagelijkse begeleiding van promovendi en post-docs op de afdeling microbiologie. Verder heeft hij als opleidingscoördinator de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de studie biologie in Nijmegen. Strous bracht tijdens zijn studie veel tijd in het theater door - tweemaal viel hij als regisseur in de prijzen op het Delfts Eenakter Festival. Nu speelt hij nog veel piano. Marc Strous is getrouwd en heeft twee kinderen.

Tobias Tiecke
Drs. Tobias Tiecke (1979) studeerde Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn scriptie werd door de universiteit beloond met de Pieter Zeemanprijs voor de beste natuurkunde-scriptie tussen 2002-2004. Nadat hij afgestudeerd was, volgde hij een jaar een kunstopleiding aan Gerrit Rietveld academie. Maar na lang aarzelen koos hij toch weer voor de wetenschap. Nu doet hij aan de UvA promotieonderzoek. Het blijkt dat materie bij hele lage temperaturen, vast vloeibaar noch
gasvormig is, maar zich in een 'supervloeibare' toestand bevindt. Tiecke onderzoekt de eigenschappen van die toestand.

Irene Tieleman
Dr. Irene Tieleman (1973) is ecologe. Zij proveerde cum laude op een proefschrift over Leeuweriken in droge gebieden. Voor dit onderzoek kreeg zij twee prijzen. Na haar promotie werkte zij kort als onderzoeker aan de Universiteit van Missouri in de Verenigde Staten. Sinds 2005 geeft zij op de Rijksuniversiteit Groningen leiding aan een groep die onderzoekt hoe dieren omgaan met veranderingen in hun leefomgeving.

Govert Valkenburg
Govert Valkenburg (1977) studeerde elektrotechniek en wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving, beide aan de Universiteit Twente, en klassiek solozang aan het ArtEZ-Conservatorium in Enschede. Momenteel werkt hij als promovendus aan een proefschrift waarin hij elementen uit de techniekfilosofie en de politieke filosofie samenbrengt in een beschouwing over ontwikkelingen in de genetica.
'In ons leven nemen we allerlei beslissingen. Sommige nemen we samen, andere nemen we individueel. Dat je elkaar niet mag doodmaken spreekt redelijk voor zich, en of we nu links of rechts rijden, daar komen we na een paar botsingen ook wel uit. Maar vragen als wel of niet naar de kerk gaan, of vrouwen een broek in plaats van een rok mogen dragen, dat zijn over het algemeen dingen die we voor onszelf willen bepalen. Los van de moeilijkheden die deze vragen op zichzelf al geven in een politiek gesprek, blijkt dat technieken zich van deze grens tussen persoonlijke en algemene beslissingen niet altijd veel aantrekken. In het bijzonder kijk ik in mijn onderzoek naar technieken in de genetica. Veel beslissingen rondom genetica moeten we met zijn allen nemen, omdat er veel geld en organisatie mee gemoeid is. Maar tegelijkertijd heeft genetica een grote invloed op hoe we omgaan met gezondheid en dood en leven, typisch zaken die we liever als persoonlijk zien.'

Nadine Vastenhouw
Dr. Nadine Vastenhouw (1977) werkt als post-doc op Harvard University in Boston aan embryonale stamcellen. Ze promeerde in 2006 op onderzoek dat ze op het Hubrechts laboratorium deed naar RNAi en de rol die dat speelt in de bescherming van erfelijk materiaal tegen parasitair DNA. Vastenhouw was panellid in het wetenschapsprogramma Nieuwslicht van de VARA en is mede-auteur van het boek 'In de toekomst is alles fantastisch', dat gaat over de nieuwste ontwikkelingen in de levenswetenschappen en dat genomineerd is voor de Eurekaprijs 2007.

Frank Veraart
Ir. Frank Veraart (1970) studeerde Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna werkte hij voor de Stichting Historie der Techniek en publiceerde onder andere over de historische ontwikkeling van het fietsverkeer, doe-het-zelven, kunststoffen in de bouw en innovaties in bedrijven. Momenteel legt hij de laatste hand aan zijn proefschrift over de geschiedenis van het computergebruik thuis, op scholen en in de grafische industrie. In dit onderzoek reconstrueert hij het adoptieproces en de ontwikkelingen in het gebruik van de computer. In mei 2008 hoopt Frank te promoveren.

Simon Verhulst
Dr. Simon Verhulst (1964) is gedragsbioloog. Hij studeerde aan de Universiteit Groningen, waar hij later ook promoveerde en nu nog werkt als onderzoeker. Zijn proefschrift ging over het voorplangingssucces van koolmezen op Vlieland. Later onderzocht hij onder andere de invloed van de kokkelvisserij op scholeksters.

Jeroen Wassenaar
Drs. Jeroen Wassenaar (1983) studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet nu zijn promotieonderzoek aan dezelfde universiteit in de groep van Proffessor Reek en ontwikkelt nieuwe supramoleculaire methodes om snel geschikte katalysatoren te vinden om geneesmiddelen te produceren.

Daan Wegener
Drs. Daan Wegener (1982) is wetenschapshistoricus en natuurkundige. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht en en werkt daar nu aan een proefschrift over de verschillende connotaties van het energiebegrip in de Duitse cultuur tussen 1848 en 1914.

Ane Wiersma
Drs. Ane Wiersma (1979) is geoloog. Hij doet aan de Vrije Universiteit promotieonderzoek naar klimaatveranderingen in het verleden. Hij richt zich met name op een koude periode die 8200 jaar geleden onder andere Europa teisterde. De periode trad waarschijnlijk in omdat gigantische meren, die zich achter een ijskap hadden opgebouwd, leegliepen in de Atlantische Oceaan. Het zoete water uit de meren vertraagde de warme golfstroom die Europa zijn relatief milde winters bezorgt, wat leidde tot een koude periode. Voor wat afwisseling in zijn onderzoek begeleidt Wiersma ieder jaar veldwerk in Zuid-Spanje en de Ardennen. Hij is fervent tegenstander van het gebruik van de termen 'politiek klimaat' en 'economisch klimaat'.

Martijn Wisse
Dr. ir. Martijn Wisse (1976) is afgestudeerd en in 2004 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft op het onderwerp menselijk lopende robots. Na een verblijf aan het Robotics Institute van Carnegie Mellon University werkt hij nu als universitair docent en hoofd van het Delft Biorobotics Laboratory aan mens-achtige robots.

Fonger Ypma
Drs. Fonger Ypma (1979) studeerde Wiskunde en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds oktober 2004 is hij bezig met een promotie in de Mathematische Fysica aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast is hij lector bij St Catherine's College. Momenteel is hij voor een paar maanden te gast bij het Henri Poincare instituut in Parijs. Zijn onderzoek richt zich op 'toepassingen van de niet-commutatieve meetkunde in de quantummechanica'. Dit is een relatief nieuw en erg levendig vakgebied, dat de meetkunde heeft gegeneraliseerd door er op een andere manier naar te kijken. Ypma is een fervent roeier; hij roeide en coachte in Amsterdam voor studentenroeivereniging Skoll, en in Oxford voor zijn college Balliol.

Karlijn van Aerde Beeld
Karlijn van Aerde
David Baneke Beeld
David Baneke
Eric Berkers Beeld
Eric Berkers
Hester Bijl Beeld
Hester Bijl
Tom Bloemberg Beeld
Tom Bloemberg
Micha Bonn Beeld
Micha Bonn
Margo van den Brink Beeld
Margo van den Brink
Marit Brommer Beeld
Marit Brommer
Jeanine Daems Beeld
Jeanine Daems
Erik Danen Beeld
Erik Danen
Jeroen van Dongen Beeld
Jeroen van Dongen
Sander van Doorn Beeld
Sander van Doorn
Ab Flipse Beeld
Ab Flipse
Thomas Groen Beeld
Thomas Groen
Martin van Hecke Beeld
Martin van Hecke
Anneke van Heteren Beeld
Anneke van Heteren
Martin van den Heuvel Beeld
Martin van den Heuvel
Liza Huijse Beeld
Liza Huijse
Staas de Jong Beeld
Staas de Jong
Albert Kettner Beeld
Albert Kettner
Jeanine Kippers Beeld
Jeanine Kippers
Marijn Luijten Beeld
Marijn Luijten
Martine Maan Beeld
Martine Maan
Huib Mansvelder Beeld
Huib Mansvelder
Charles Mathy Beeld
Charles Mathy
Lucie de Nooij Beeld
Lucie de Nooij
Vincent van der Noort Beeld
Vincent van der Noort
David van Paesschen Beeld
David van Paesschen
Bas Ponsioen Beeld
Bas Ponsioen
Jasper Poort en Pieter Roelfsema Beeld
Jasper Poort en Pieter Roelfsema
Jelle Ritzerveld Beeld
Jelle Ritzerveld
Jesper Romers Beeld
Jesper Romers
Robert van Rooij Beeld
Robert van Rooij
Michelle van Roost Beeld
Michelle van Roost
Ionica Smeets Beeld
Ionica Smeets
Appy Sluijs Beeld
Appy Sluijs
Daphne Stam Beeld
Daphne Stam
Marc Strous Beeld
Marc Strous
Tobias Tiecke Beeld
Tobias Tiecke
Irene Tieleman Beeld
Irene Tieleman
Govert Valkenburg Beeld
Govert Valkenburg
Nadine Vastenhouw Beeld
Nadine Vastenhouw
Frank Veraart Beeld
Frank Veraart
Simon Verhulst Beeld
Simon Verhulst
Jeroen Wassenaar Beeld
Jeroen Wassenaar
Ane Wiersma Beeld
Ane Wiersma
Martijn Wisse Beeld
Martijn Wisse
Fonger Ypma Beeld
Fonger Ypma
Meer over