'Auteurs publieke omroep afgeknepen'

Componisten en tekstschrijvers die voor de publieke omroep liedjes, jingles of tunes schrijven, zijn sinds 2008 verplicht hun auteursrechten onder te brengen bij uitgeverij Crossmex. Die uitgeverij knijpt auteurs stelselmatig af door meer gelden in te houden dan toegestaan.

WOUTER KEUNING

AMSTERDAM - Die klacht diende de stichting Platform Makers vrijdag in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het platform is een bundeling van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars.

Het Platform Makers noemt de verplichte overdracht van rechten aan Crossmex, een uitgeefbedrijf onder leiding van René Stokvis, gedwongen winkelnering. De klacht spitst zich toe op de rol van de publieke omroep. Die zou misbruik maken van zijn machtspositie als grote opdrachtgever in de mediamarkt.

In de klacht schrijft het Platform dat de verdeling van auteursrechten die uit de contracten van Crossmex voortvloeit, strijdig is met de verdeling die Buma/Stemra en de auteurs statutair zijn overeengekomen. In de regel geldt dat maximaal eenderde van de rechten toekomt aan de uitgever, de rest aan de auteur.

Dat die verdeling bij Crossmex niet wordt gehaald, komt mede doordat Crossmex, naast het opeisen van auteursrechten, vaak een zogenoemde kickback eist van de auteurs. Volgens de klacht kan dat oplopen tot 80 procent van de rechten. Crossmex zou 90 procent van de geïnde gelden terugbetalen aan de publieke omroep.

In een contract van Crossmex, in bezit van deze krant, staat ook de bepaling dat Crossmex 'op generlei wijze is gehouden werken, op welke wijze en waar dan ook te promoten en/of te exploiteren'. Erwin Angad-Gaur, voorzitter van het Platform Makers, wijst erop dat het juist het primaire werk van uitgevers is om werken te exploiteren en promoten.

Volgens zegsman Erik Kroeze van de publieke omroep gebeurt er niets onwettigs; de klachten zijn te wijten aan onheldere verdeelsleutels in de auteurswet en bij Buma/Stemra. Dat het niet onwettig is, maakt Kroeze op uit het feit dat veel meer uitgeverijen dergelijke contracten hebben. 'Dat zijn ook uitgeverijen van uitgevers die in het bestuur van Buma/Stemra zitten.'

Kroeze vindt het logisch dat de NPO geld ontvangt via Crossmex. 'We betalen fors aan Buma/Stemra om muziek te gebruiken en betalen de auteurs voor de opdracht. Dan is het logisch dat we er zo ook geld aan verdienen.' Crossmex wil niet inhoudelijk reageren. 'De wetgever is bezig met een voorstel tot (mogelijke) wijziging van het auteursrecht, hetgeen wij afwachten', schrijft het bedrijf in een reactie. Het wijst erop dat de klacht gericht is tegen de NPO en niet tegen Crossmex.

undefined

Meer over