Auteur verkiezingsprogramma hekelt groeinorm van 3 procent 'Wijers schaadt groene imago D66'

Eén van de kernpunten, een economische groei van 3 procent, moet snel geschrapt worden uit het verkiezingsprogramma van D66, zegt de auteur, Michiel van Hulten....

Van onze verslaggever

Frank van Zijl

DEN HAAG

Anderhalve week nadat hij zelf het verkiezingsprogramma presenteerde, ventileert M. van Hulten, voorzitter van de D66-programmacommissie, zijn ongenoegen. Volgens de auteur van Bewogen in beweging is hem door de politieke top een economische groei van 3 procent door de strot geduwd. Hij vindt dat voor het milieu onverantwoord.

'Ik ben gezwicht voor de druk', zegt Van Hulten, 'maar een economische groei van 3 procent is in strijd met de milieudoelstellingen van de partij. Ik vind dat die groei alsnog uit het verkiezingsprogramma moet worden geschrapt.'

Van Hulten vindt dat de geloofwaardigheid van het D66-programma met al zijn mooie milieuparagrafen verdwijnt als D66 vasthoudt aan de 3 procent.

Die economische doelstelling is een stokpaardje van D66-minister Wijers van Economische Zaken. Maar hij schaadt het imago van D66 als groene partij, meent Van Hulten. Hij wil dat het partijcongres de politieke top terugfluit.

Wijers en lijstrekker Borst zijn verbaasd over de uitlatingen van oud-staatssecretaris Van Hulten. Borst vindt dat hij het programma, 'moet verdedigen'. Wijers kan zich niet herinneren dat door de voorzitter van de programmacommissie ooit een voorbehoud is gemaakt.

Maar Van Hulten weigert zijn woorden in te slikken. 'De stelling van veel economen luidt: je moet het geld eerst verdienen en pas daarna kun je het uitgeven om het milieu te repareren. Eerst wordt het milieu kapotgemaakt, om daarna aan de reparatie te verdienen.

'Wat is dit voor waanzin? Ons hele programma gaat over beheersing van de economie om te zorgen voor het milieu. Een groei van 3 procent is daarmee in strijd. Daarmee steven je rechtstreeks af op vernietiging van het milieu.'

- Hoe kan het dat u als onafhankelijke programmacommissie bent gezwicht voor de partijtop?

'Wij leggen als technici bewust en goed redenerend in het programma vast wat intellectueel verdedigbaar is. De top komt daarna met een politieke toetsing. Die pakt kennelijk anders uit. We hebben ettelijke keren met elkaar gediscussieerd.'

- Maar de groeinorm is u dus door de strot geduwd.

'Die conclusie kun je zo trekken, ja. Tot drie keer toe is de bewuste zin voor het programma aangeleverd. Wij hebben als commissie drie keer geweigerd hem op te nemen.

Op het laatste moment is het door de partijtop zeer pregnant gebracht. Ik proefde zoveel weerstand in de lucht dat ik het niet verantwoord vond de norm niet op te nemen.'

- Wie zetten u onder druk?

'Het lijkt me niet nuttig twee of drie mensen aan het kruis te nagelen. Iedereen weet wie tot onze partijtop behoren. Ik heb tegen het hoofdbestuur gezegd: ik vind dat dit niet kan en ik behoud me het recht voor het debat daarop te richten. Want de afdelingen die straks over dit programma oordelen, moeten beseffen dat hier een punt ligt waarover nader moet worden gepraat.'

- Zitten er in het programma meer punten waarop u bent gezwicht?

'De programmacommissie wilde met vier modellen komen voor de toekomst van Schiphol. We werden daarin gesteund door fractievoorzitter Wolffensperger en partijvoorzitter Kok. Wij wilden een discussie mogelijk maken. Maar ons werd door de partijtop gezegd: een programmacommissie dient een standpunt in te nemen. De sfeer was: we moeten de afdelingen niet in verwarring brengen. Wíí vinden. . .'

- Dat klinkt weinig democratisch.

'De rol van de partijtop is een andere dan die van mij. Zij moeten het programma politiek wegen. En hoewel ik lang genoeg in functies heb gezeten waar je dat zelf doet, is hier kennelijk een andere inschatting gemaakt.

'Maar al onze voorstellen die het niet hebben gehaald, of het nu gaat over Schiphol of over bestuurlijke vernieuwing, zijn wel in concept het land ingegaan. Reken maar dat er heel wat D66'ers zijn die de laatste tekst gaan zitten vergelijken . De discussie over het programma zal dan ongetwijfeld losbarsten.'

Meer over