'Australient grote armoede'

Australient een 'onaanvaardbare en onhoudbare' armoede. Misschien wel eenvijfde van de Australi heeft de grootste moeite zijn kinderen van eten en kleding te voorzien en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter....

De senatoren drie van Labor, dat in de oppositie is, twee van de regerende Liberale Partij en onafhankelijke geven geen definitie van het begrip armoede. Maar volgens hen betekent armoede in een geustrialiseerde natie als Australiat iemand niet genoeg geld heeft voor de manier van leven en consumptiepatronen van anderen in de samenleving.

Ook konden de senatoren geen exacte aantallen noemen van Australi die in armoede leven. Ze beriepen zich op schattingen van sociale-hulpinstanties, die uiteenlopen van miljoen (5 procent van de bevolking) tot 4,1 miljoen (22,6 procent).

Volgens het rapport moeten 3,6 miljoen Australi leven van minder dan 400 Australische dollar (244 euro) per week, terwijl het wettelijk minimumloon 431,40 dollar bedraagt. Werkloosheid is de voornaamste oorzaak van armoede. Australielt 700 duizend kinderen die hun ouders nooit hebben zien werken. 'Het is onaanvaardbaar dat er nog altijd kinderen zijn die met honger naar school gaan', zei senator Steve Hutchins, die de regering opriep een schoolonbijt in te voeren.

Premier John Howard had geen goed woord over voor het rapport en de aanbevelingen daarin. 'Ja, de rijken zijn rijker geworden, maar de armen zijn niet armer geworden. Ik geloof niet dat meer bureaucratie de oplossing is', zei hij. 'Labor is altijd bezig het einde van de wereld te voorspellen.'

De oorspronkelijke inwoners van Australide Aborigines, zijn degenen die het zwaarst worden geteisterd door armoede. Onlangs is aan het licht gekomen dat de deelstaat New South Wales tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw beslag heeft gelegd op de lonen van Aborigines die als leerling voor de overheid werkten en op de uitkeringen van bejaarden en alleenstaande moeders. De premier van New South Wales heeft daarvoor gisteren zijn excuses aangeboden. Hij beloofde wegen te zoeken om de Aborigines schadeloos te stellen.

Meer over