‘Australië moet klimaatvluchtelingen opnemen’

Milieuorganisaties en de politieke oppositie in Australië vinden dat de regering in Canberra ‘klimaatvluchtelingen’ van eilanden uit de Stille Oceaan moet opnemen....

Klimaatvluchtelingen zijn bewoners van vooral kleine (koraal)eilanden die als gevolg van de zeespiegelstijging al deels zijn overspoeld of binnen afzienbare tijd dreigen te verdwijnen in zee. Nieuw-Zeeland en Canada nemen om die reden momenteel al inwoners van Tuvalu en Vanuatu op, of ze betalen voor de verhuizing van de getroffenen naar veiliger oorden. Australië heeft al tweemaal geweigerd om Tuvalu de helpende hand te bieden.

Volgens de Labor-partij, die een pamflet over de problematiek presenteerde, vormen klimaatveranderingen een regelrechte bedreiging voor de regionale stabiliteit. Eilandstaatjes dreigen te verdwijnen of onleefbaar te worden en Australië dient als medeveroorzaker van het klimaatprobleem actie te ondernemen, aldus de oppositie.

De discussie die de oppositie wil aanwakkeren, komt niet toevallig op het moment dat Australië kampt met extreem heet weer. Bovendien is gebleken dat 2005 het warmste jaar was sinds meteorologen in 1910 jaarlijks betrouwbare statistieken gingen bijhouden. Vorig jaar was de gemiddelde temperatuur 22,89 graden, een graad hoger dan het langjarig gemiddelde.

De Australische minister van Milieu zei woensdag dat de jongste gegevens nieuw bewijs leveren ‘dat het klimaatprobleem reëel is’. Ian Campbell onderstreepte de noodzaak tot internationale samenwerking, maar hij verdedigde tegelijkertijd het Australische standpunt om geen deel uit te maken van de groep landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend.

Dit internationale klimaatverdrag bindt ondertekenaars aan concrete doelen om de uitstoot van bepaalde gassen te verminderen. Australië en de VS zijn de enige twee grote industriestaten die niet meedoen aan ‘Kyoto’. Zij vinden dat het verdrag hun economieën te zwaar belast en te weinig oog heeft voor de milieuvervuiling door landen die economische in opmars zijn.

Australië en de VS hebben samen met China, India en Zuid-Korea een eigen pact gesloten tegen klimaatveranderingen, waarin vooral de ontwikkeling van energiezuinige technologie centraal staat. Op 11 en 12 januari zal het zogeheten Asia-Pacific Partnerschip for Clean Development and Climate in Sydney officieel worden gepresenteerd.

Meer over