'Australië mag niet veraziatiseren'

De uiterst rechtse Australische partijleidster Pauline Hanson heeft woensdag haar anti-immigratieprogramma onthuld. 'Ik wil niet dat Australië veraziatiseert en ik weet zeker dat geen enkel Aziatisch land wil veraustraliseren,' zei ze op een persconferentie....

AFP, Reuters, AP

SYDNEY

Hanson wil een halt toeroepen aan de komst van - veelal Aziatische - buitenlanders naar Australië. Bovendien wil ze het multiculturele beleid, dat begin jaren zeventig in de plaats is gekomen van een op de Zuid-Afrikaanse apartheid geïnspireerde wetgeving, afschaffen.

Haar partij, One Nation, wil dat er niet meer buitenlanders in Australië worden toegelaten dan er vertrekken. Op dit moment zou dat betekenen dat zich slechts 30 duizend buitenlanders in Australië mogen vestigen, terwijl er volgens officiële opgaven jaarlijks 63 duizend migranten binnenkomen - plus 12 duizend vluchtelingen.

Een woordvoerster van One Nation zei dat in werkelijkheid zelfs 159 duizend buitenlanders Australië binnenstromen.

Erkende politieke vluchtelingen en ook hun in Australië geboren kinderen mogen, als het aan Pauline Hanson ligt, geen aanspraak maken op een permanente verblijfsvergunning. Vluchtelingen moeten worden teruggestuurd zodra de toestand in hun land van herkomst weer 'normaal' is, of als ze zakken voor een examen Engels. Tegen beslissingen in migrantenzaken moet geen beroep mogelijk zijn, vindt Hanson.

De Australische minister van Immigratie, Philip Ruddock, noemde Hansons plannen 'je reinste volksverlakkerij'. Hij zei dat de door haar genoemde aantallen niet kloppen en dat het beleid dat Hanson voorstaat 'Australië niet verenigt maar juist verdeelt'.

De conservatieve regering is beducht voor het succes van Pauline Hanson. Volgens opiniepeilingen vindt 65 procent van de Australiërs dat er nog steeds veel te veel buitenlanders binnenkomen, hoewel de migratie volgens de regering de afgelopen tien jaar is gehalveerd.

Uit angst dat de wijd verbreide sympathie voor de ideeën van Hanson zich vertaalt in een spectaculaire verkiezingsuitslag, heeft premier John Howard met veel moeite een compromis tot stand gebracht over de rechten die de oorspronkelijke inwoners van Australië, de Aborigines, kunnen doen gelden op grote delen van het land. De politieke onenigheid hierover was zo groot, dat vervroegde verkiezingen onafwendbaar leken.

Volgens het gisteren bereikte compromis kunnen de Aborigines alleen aanspraak maken op de gebieden die de regering verpacht aan veeboeren, landbouwers en mijnbedrijven - ongeveer 42 procent van Australië's grondgebied.

De Aborigines krijgen de terreinen niet in eigendom, maar mogen er alleen komen om te jagen en te vissen, om water te halen, om heilige plaatsen te bezoeken en om clanvergaderingen te houden.

De mijnbedrijven moeten bovendien met de Aborigines overleggen over de schade die hun graafwerkzaamheden aanrichten.

Meer over