Au pair Corina 'doodmoe' en opgelucht thuis

Volkomen onverwacht is de Nederlandse au pair Anna Corina Peeze donderdag in Nederland teruggekeerd na een schikking te hebben getroffen met de Amerikaanse justitie....

Van onze verslaggevers

WASHINGTON/AMSTERDAM

'Ik ben moe, doodmoe', zo verklaarde Peeze na aankomst op Schiphol. Krachtens de regeling, een zogenoemde plea bargain, mocht ze de VS direct verlaten onder de voorwaarde dat ze in Nederland gedurende een jaar een psychiatrische behandeling ondergaat.

Het akkoord houdt volgens haar echter geen schuldbekentenis in. Huilend en in het Nederlands zei Anna Corina Peeze tegen rechter Thomas Horne: 'Ik heb het niet gedaan, ik weet niet wat ik verder moet vertellen'.

Toch moest zij, als onderdeel van de overeenkomst met de openbare aanklaagster Barbara Walker, erkennen dat er genoeg bewijzen zijn om haar te veroordelen wegens het 'opzettelijke verwaarlozing' van de acht weken oude baby, die in augustus aan hersenletsel stierf. Dat is een aanzienlijk lichtere beschuldiging dan onopzettelijke doodslag die haar aanvankelijk ten laste was gelegd. Het eerste is een overtreding, het tweede een misdrijf.

Deze juridische formule en de toezegging dat zij zich in Nederland onder toezicht stelt van de reclassering en een psychiater, leidde tot het besluit van het Openbaar Ministerie om van verdere strafvervolging af te zien. Peeze mag bovendien twee jaar niet op baby's passen.

Walker en advocaat Leffler kwamen tot de regeling nadat zij hadden vastgesteld dat de ouders Devonshire noch Anna Corina emotioneel in staat waren een tweede proces te doorstaan. 'Er komt dan een moment dat een zaak gesloten moet worden', aldus Walker, die in overleg met de ouders handelde.

'Zowel de ouders als Corina waren aan het einde van hun Latijn. Zij konden de spanning niet meer aan. Dat was goed zichtbaar bij Sharon Devonshire en Corina', aldus de Nederlandse vice-consul Vahle donderdag. Corina had hem na afloop verteld dat zij de afgelopen acht maanden 'onder ondragelijke spanning' had geleefd.

Sharon Devonshire zei tegen The Washington Post dat zij en haar man Steve een tweede proces niet aankunnen. Bovendien: 'Niets maakt ons nog gelukkig, zeker niet het vernietigen van Anna's leven', aldus Sharon Devonshire.

Voor de ouders heeft ook een rol gespeeld dat zij niet nog een keer beschuldigd wilden worden van slecht ouderschap. Peezes advocaat Leffler creëerde in het mislukte proces een sfeer van verdachtmakingen aan het adres van vader Steve. Zonder hem rechtstreeks te beschuldigen, suggereerde Leffler op effectieve wijze dat de vader de baby van acht weken zo hard door elkaar had geschud dat hij drie dagen later stierf.

Naast de emotionele spanningen, heeft ook de stemverhouding in de jury van het mislukte proces een rol gespeeld bij zowel het Openbaar Ministerie als de verdediger van Corina. Vijf leden van die jury dachten dat zij schuldig was, zeven wilden haar vrijspreken.

Meteen nadat rechter Horne de overeenkomst had goedgekeurd, kreeg Corina haar paspoort terug van de rechtbank en vertrok zij onmiddellijk via New York naar Nederland. Volgens vice-consul Vahle en The Washington Post verliet zij de rechtszaal en vervolgens de VS opgelucht, maar doodvermoeid. 'Het eerste wat ik doe is een spijkerbroek aantrekken', zei zij tegen Vahle.

Eenmaal thuis in haar woning in Amsterdam verklaarde Peeze opgelucht te zijn dat eindelijk een einde was gekomen aan alle onzekerheid. Amerika noemde ze 'een ervaring té veel'. Ze werd opgewacht door een grote groep familieleden en kennissen. 'We zitten hier bij elkaar in een feeststemming', liet een oom verheugd weten. 'Dit is echt geweldig. De kratten bier zijn al te voorschijn gehaald.'

Peeze herhaalde opnieuw niet schuldig te zijn. 'Ik heb schuld bekend, maar ik ben onschuldig. Ik heb dat jongetje niks gedaan. Die psychiatrische behandeling is idioot. Maar ik zal het doen', aldus de voormalige au-pair.

Krachtens de overeenkomst met de Amerikaanse autoriteiten zal Peeze zich binnenkort moeten melden bij de reclassering. Deze zal regelmatig verslag uitbrengen aan de Amerikaanse rechter.

Peeze wil snel een nieuw leven beginnen. 'Als ik de Verenigde Staten aankan, lukt het mij ook Nederland aan te kunnen', aldus de Amsterdamse.

Meer over