Atze helpen

Toegewijd als altijd, tikte ik www.nederlandineuropa.nl in. Dat had staatssecretaris Atze Nicolai me tenslotte gevraagd...

'De Nederlandse regering', las ik, 'wil weten wat u denkt over onzerelatie met Europa.'

Dat blijft strelen: dat een bewindspersoon wil horen wat je ergensvan vindt.

Ik kan me nog heel goed de tijd herinneren dat ze in Den Haag geencent gaven voor de mening van het volk, omdat ze er heilig van overtuigdwaren dat wij hén juist hadden gekozen omdat we zelf te stom waren om overEuropa na te denken.

Het idee dat een politicus zich op een markt zou vertonen! Ja,vermomd misschien, om even een paprika te halen.

Maar met uitgestoken hand op een koopman, of op een passant afstappen, en zeggen: 'Goedemiddag, ik ben Maxime Verhagen van het CDA, hoegaat het met u? En wat is uw mening over Europa?'

Ondenkbaar.

Als je in die dagen over het Binnenhof liep, zag je ze weleens alsautistische schichten voorbijscheren, maar praten hoorde je ze alleen maarals ze onder mekaar waren in de kaasstolp, luchtdicht afgesloten, zonderkans dat er ooit een normaal geluid zou kunnen binnendringen, laat staande geur van een andere camembert.

Tja, daar heeft die Volkert van der G. eerst Pim Fortuyn voor moetendoodschieten.

'Bijna een jaar geleden', vervolgde de boodschap van onze na Paarsook helemaal herboren man van Europese zaken, 'is de Europese Grondwetafgewezen. De vraag is nu: hoe moeten we verder?'

Dat las ik als een nog dringender beroep op mijn deskundigheid. Atze,begreep ik, wist zich al sinds 1 juni vorig jaar geen raad meer, en zoalseen terminale patiënt zich vastklampt aan een kwakzalver, wendde hij zichnu tot mij als tot zijn laatste strohalm.

En tot u, natuurlijk.

'Wij willen', smeekte hij ons namens het hele ministerie vanBuitenlandse Zaken, 'graag uw antwoorden weten op de bijgaande vragen. Hetkost u ongeveer een kwartiertje.'

Dat laatste loog hij.

Ik weet waarachtig van aanpakken en voortmaken, maar als ik overtwintig fundamentele problemen een weloverwogen uitspraak moet doen waarm'n kindskinderen mogelijk nog de gevolgen van moeten dragen - dan weet ikniet wat misschien een groepje gemakzuchtige ambtenaren op het departementdoet, maar ík heb het niet in vijftien minuten afgeraffeld.

Er zitten natuurlijk een paar routinevragen tussen. 'Hoe heeft u toengestemd?' (alsof hij dat niet al wist). 'Vindt u een grondwet nodig?' 'Ishet goed dat Nederland lid van de EU is?' - daar ben je gauw mee klaar.

Maar dan vraagt radeloze Atze ineens of de EU een rol moet spelen (enzo ja welke dan) bij de terrorismebestrijding, het milieu, dewerkgelegenheid, het asielbeleid, de privatisering van overheidsdienstenof de softdrugs.

Met het opzoeken van de bestaande Europese regelgeving op dieterreinen was ik al een dag kwijt, en toen moest ik nog aan m'nbesluitvorming beginnen.

'Moeten de bestaande Europese besluitvormingsregels worden aangepastvooraleer nieuwe landen mogen toetreden?'

Goeie god. Kent u één bestaande Europese besluitvormingsregel?

En mogen Turkije, Noorwegen, Roemenië, Kroatië, Bulgarije, Serviëen Montenegro, Macedonië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, en Oekraïnetoetreden?

Keuze-antwoord over Turkije trouwens:

'Turkije mag niet toetreden tot de EU want het is een islamitischland, terwijl de huidige EU gevormd wordt door landen met eenjoods-christelijke en humanistische traditie'.

Aan het eind van m'n tweede onbetaalde werkdag wist ik twee dingen.In de eerste plaats zal het me nog een week kosten voor ik enigszinsevenwichtig op de vragen van de Nederlandse regering kan reageren. En ikben inderdaad te stom om goed over Europa na te denken. Daarom had ik tochop Atze Nicolai gestemd?

Die dan niet lui z'n huiswerk weer op mij moet afschuiven.

Meer over