Athene en Sparta tekenen na 24 eeuwen de vrede

Na 24 eeuwen hebben de Griekse steden Athene en Sparta vrede gesloten. Daarmee is aan de Peloponnesische Oorlog, die woedde van 431 tot 404 voor Christus, nu ook formeel een eind gekomen....

Van onze correspondent

Jan van der Putten

ROME

De vertraagde vredesluiting vond plaats in Sparta tijdens een bezoek van de burgemeester van Athene, Dimitris Avramopoulos. De ceremonie was niet bedoeld als een grap, maar dient als bijdrage aan de versterking van de nationale eenheid van Griekenland.

In de oudheid was Griekenland geen natie, maar een verzameling poleis. Deze stadstaten waren vaak met elkaar in oorlog. In de vijfde eeuw voor Christus werd Athene de machtigste polis. Onder Pericles bereikte het zijn grootste bloei.

Athenes grootste vijand was een 'spartaans' georganiseerde soldatenmaatschappij in de Peloponnesus: Sparta. De Peloponnesische Oorlog liep voor Athene rampzalig af. Deze oorlog luidde het begin in van het einde van de Griekse hegemonie over de antieke wereld. De geschiedschrijver Thucydides heeft er verslag over gedaan.

Sparta, eens de grootste militaire macht van heel Griekenland, is tegenwoordig een rustig provinciestadje, waar niets herinnert aan het roemruchte verleden. Athene is een miljoenenstad geworden, die ver over het schiereiland Attica is uitgedijd.

Na de vrede te hebben getekend legde burgemeester Avramopoulos een krans bij het monument van Leonidas. Het is het eerste Atheense eerbewijs aan deze Spartaanse aanvoerder, die met driehonderd krijgers omkwam toen hij in 480 voor Christus de Pas van Thermopylae verdedigde tegen het expeditieleger van de Perzische koning Xerxes.

De krans is een laat eerherstel voor de sarcastische grafinscriptie voor de achtduizend niet-Spartaanse Grieken die, onder bevel van Leonidas, bij Thermopylae sneuvelden: 'Vreemdeling, bericht de Spartanen dat wij hier liggen omdat wij hun bevelen hebben gehoorzaamd.'

Meer over