Asscher schrikt van 'stemadvies'

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is 'geschrokken' van een brief die Marokkaanse organisaties vorige week naar PvdA-voorzitter Hans Spekman stuurden over de electorale gevolgen van het stopzetten van kinderbijslag en uitkeringen.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER EVA OUDE ELFERINK

AMSTERDAM - In de brief dreigen de organisaties bij verkiezingen Marokkaanse Nederlanders te adviseren niet op de PvdA te stemmen als deze in de senaat instemt met het stopzetten van de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko.

De brief is getekend door oud-Kamerlid voor GroenLinks Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi, voorzitter van het Amsterdamse Euromediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). De auteurs, die spreken namens 90 Marokkaanse organisaties, schrijven dat hun relatie met de PvdA 'volledig is vertroebelt'. Aanleiding is Asschers steun aan een wetsvoorstel, opgesteld tijdens het kabinet Rutte-I, dat de uitkering en kinderbijslag voor weduwen, wezen en in Marokko verblijvende kinderen vanaf 2014 stopzet.

In een reactie schrijft Asscher niet zozeer geschrokken te zijn van het 'electorale dreigement', maar van het beeld dat de auteurs schetsen van Marokkaanse Nederlanders: 'Het is nogal bevoogdend om te beweren dat onze landgenoten van Marokkaanse komaf blijkbaar jaren op uw advies PvdA hebben gestemd en daar eveneens op uw advies weer mee zouden stoppen.'

De PvdA, die van oudsher veel steun geniet onder migranten, staat de laatste tijd regelmatig onder vuur onder haar allochtone achterban. Zo was er recentelijk veel kritiek op Asschers plannen migranten een participatiecontract te laten ondertekenen. 'Er heerst onder de Marokkaanse gemeenschap veel onvrede over het integratiebeleid van de PvdA', zegt Aissa Zanzen van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

undefined

Meer over