Asscher oppert bestraffing hoerenloper

Als de nieuwe prostitutiewet, die binnenkort door de Eerste Kamer wordt behandeld, tekortschiet in het tegengaan van mensenhandel, dan moet het Scandinavische model worden ingevoerd. Daar is de klant van een prostituee strafbaar.

AMSTERDAM - Dat zegt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher. Volgens hem heeft deze aanpak in Scandinavië geleid tot een 'mentaliteitsverandering' in het denken over prostitutie.

Asscher zei vrijdag in een interview in Trouw dat Nederland het prostitutiebeleid lang niet zo goed op orde heeft als vaak wordt gesuggereerd. Hij noemt het een 'nationale vergissing' dat 'onze omgang met prostitutie thuishoort in het rijtje vrijheid, blijheid en tolerantie'.

Er lijkt volgens de wethouder een 'collectieve zwijgafspraak' te bestaan over misstanden in de prostitutiebranche. Veel bestuurders bagatelliseren die, terwijl het aantal vrouwen dat tot prostitutie wordt gedwongen eerder toe- dan afneemt.

Ook in Nederland moet het besef doordringen dat prostitutie een branche vol uitwassen is, vindt de wethouder. 'De werkelijkheid is veel schrijnender dan men denkt.' Asscher komt tot die verzuchting na lezing van het boek Slaven in de polder, van Martijn Roessingh en Perdiep Ramsar, dat volgende week uitkomt. Volgens Asscher wordt de helft van het aantal vrouwen dat als prostituee werkt, daartoe gedwongen. Onder Oost-Europese vrouwen is dat aandeel nog veel hoger. 'Onbegrijpelijk dat dat zo weinig publieke verontwaardiging losmaakt.'

Asscher, vaak genoemd als toekomstig politiek leider van de PvdA, is al jaren bezig met het terugdringen van prostitutie op de Wallen, de rosse buurt van de hoofdstad. Project 1012, vernoemd naar de postcode van het gebied, heeft als ambitie het aantal prostitutiepanden terug te brengen van 500 tot 300. Dat beleid oogst kritiek. Het uitkopen van seksbazen kost veel geld. Daarbij wordt Asscher vaak als 'fatsoensrakker' afgeschilderd.

Juist de angst om als 'fatsoensrakker' of 'preuts' te worden getypeerd maakt dat er te veel wordt gezwegen over wantoestanden in de prostitutiewereld, denkt de wethouder. Niet alleen door bestuurders, ook door opiniemakers en 'comfortfeministen'. Die laatste groep is alleen maar bezig met de 'zelfstandigheid van sekswerkers', vindt hij.

Intakegesprek prostituees

'Ik word langzamerhand knettergek van die man', reageert Mariska Majoor van het Prostitutie Informatie Centrum. 'Er wordt nu al jarenlang het beeld opgeroepen alsof het hier op de Wallen één grote criminele bende is. Prostituees staan keurig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Natuurlijk moet er worden opgetreden tegen vrouwenhandel, maar dat probleem is lang niet zo groot als Asscher suggereert.'

De nieuwe prostitutiewet behelst onder meer dat prostituees zich verplicht moeten registreren bij de gemeente. In een intakegesprek kan dan beter worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van vrouwenhandel, zo is de hoop. In Utrecht zijn prostituees vanaf begin deze maand verplicht zich te melden bij de GG en GD. Die dienst heeft inmiddels dertig gevallen van mogelijke vrouwenhandel bij politie en justitie gemeld.

undefined

Meer over