Asielzoekers volgens Schmitz niet coöperatief

Staatssecretaris Schmitz van Justitie ontkent dat de meeste asielzoekers in het tentenkamp in het Drentse Lheebroek meewerken aan hun verwijdering uit Nederland....

Van onze verslaggevers

DEN HAAG/TILBURG

De Kamer heeft uitleg van Schmitz geëist nadat uit publicaties in de Volkskrant was gebleken dat de asielzoekers wel meewerkten, maar niettemin uit het opvangcentrum waren gezet. Dinsdag houdt de Kamer een spoeddebat met Schmitz over de kwestie.

Volgens directeur L. Elting van de immigratiedienst IND van het ministerie blijkt uit zeven van negen onderzochte dossiers dat er sprake is van tegenwerking van de betrokken asielzoekers.

Het tentenkamp in Drenthe is georganiseerd door de Raad van Kerken en de kerkelijke hulporganisatie Inlia. Ze willen aandacht voor afgewezen asielzoekers die zonder voorzieningen op straat worden gezet. De Raad van Kerken zegt dat de asielzoekers wél meewerken aan de terugkeer naar hun land, maar dat de betrokken ambassades dwarsliggen.

Secretaris I. Bakker van de Raad van Kerken zei gisteren niet overtuigd te zijn door de argumenten van de immigratiedienst.

'Het ligt er maar aan welke criteria je hanteert. De interpretatie van niet-meewerken is een onderwerp waarover we binnenkort juist met staatssecretaris Schmitz gaan praten', zegt Bakker. 'Bijvoorbeeld: iemand die zegt dat hij niet naar zijn land terug wil, maar wél netjes naar de ambassade gaat, valt volgens ons niets te verwijten.'

De Raad van Kerken betreurt het dat de discussie rond het tentenkamp zich toespitst op de vraag of de afgewezen asielzoekers zelf iets te verwijten valt. 'Wij vinden dat er opvang voor deze groep moet zijn, ongeacht de vraag of men meewerkt', aldus Bakker.

De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks, die het spoeddebat heeft aangevraagd, wil opheldering over het bericht dat de meeste bewoners van het tentenkamp wel degelijk hebben meegewerkt aan hun uitzetting, maar dat de landen van herkomst hen niet accepteren. Met name de ambassades van China en Libanon werken niet mee.

Rosenmöller van GroenLinks heeft woensdagavond een bezoek gebracht aan het tentenkamp en de dossiers van betrokkenen kunnen inzien. Hij vraagt zich af waarom deze mensen opvang is geweigerd, als hun niets valt te verwijten.

Op een bijeenkomst op de Universiteit van Brabant in Tilburg pleitte PvdA-parlementariër G. van Oven donderdag voor een 'verlengde opvang' van problemematische asielzoekers. Wanneer uitzetting om een of andere reden niet lukt, moet de overheid volgens hem uitstel van vertrek toestaan tot uitzetting wel mogelijk is.

Het VVD-kamerlid J. Rijpstra reageerde verbaasd op de feiten uit de dossiers van de asielzoekers in Lheebroek. 'Als de overheid kapitale fouten heeft gemaakt, moeten die worden hersteld. Als er niet zorgvuldig is gehandeld ten opzichte van deze mensen, is het nu tijd om dat recht te zetten.'

CDA'er M. Verhagen noemde de situatie in Dwingelo 'een typisch voorbeeld van het falende terugkeerbeleid'. Volgens hem moet er meer werk worden gemaakt van het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. 'Landen die weigerachtig blijven, moeten onder druk worden gezet.' Nederland moet volgens hem dan sancties treffen.

Meer over